ADVM212 Семинар: Производство в рекламния процес

Анотация:

Семинарът „Производството в рекламния процес” ще разгледа един особено важен въпрос, свързан с производството в рекламния процес. Семинарът разглежда производството както от гледна точка на печатните медии, така и от гледна точка на електронните медии.

Семинарът ще привлече гост лектори от различни компании, които се занимават с производствения процес в областта на рекламата.

Семинарът ще се модерира от преподавател от състава на програмата.

прочети още
Рекламен мениджмънт и визуален брандинг

Преподавател(и):

доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

• Материали и технологии в печатната индустрия

• Предпродукция, продукция и постпродукция на ТВ реклами

2) могат

• Да координират успешно производствения процес в рекламата

• Да участват активно в производствения процес


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Мудъл

Литература по темите:

Мудъл

Средства за оценяване:

Есе