ADVM113 Семинар: Роля и функции на рекламодателите в рекламния процес

Анотация:

Семинарът Роля и функции на рекламодателите в рекламния процес ще разгледа рекламния процес през призмата на рекламодателите.

В хода на семинара ще се търси отговор на въпроса как рекламодателите взимат решения в областта на рекламата, как избират рекламна агенция, как координират дейностите на агенцията и как оценяват ефективността на рекламата си.

Семинарът ще привлече гост лектори (маркетинг мениджъри, рекламни мениджър, бранд мениджъри) от различни компании, които ще представят начина на организация на рекламната си дейност и ще дискутират различни проблеми в с тази област.

прочети още
Рекламен мениджмънт и визуален брандинг

Преподавател(и):

доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

• Начините, по които рекламодателите взимат решения в областта на рекламата

• Структура на рекламния отдел

• Основни етапи в работата с рекламна агенция

2) могат

• Да работят успешно с рекламодатели

• Да предлагат решения в областта на рекламата, съобразени с нуждите на клиентите


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

-

Литература по темите:

Презентации, качени в Мудъл

Средства за оценяване:

Анализ и дискусия