MUSM807 Самостоятелна работа: Композиция І част

Анотация:

Курсът се състои от 30 часа разпределени в рамките на един семестър и е предназначен за студенти от Магистърска програма „Музикално изпълнителско майсторство изучаващи специалностите композиция, дирижиране или друга специалност. Курсът е I част от група от 4 извън аудиторни курса – самостоятелна работа, разпределени в 1, 2, 3 и 4 семестри от обучението на студентите.

Курсът има за цел да развие и задълбочи практическите умения и познанията на студентите в областта на композицията, да обогати тяхната творческа активност, да ги стимулира да разширяват познанията си в областта на различни съвременни композиционни техники.

Да развие свободата на самостоятелното им артистичното мислене, да активизира тяхната предприемчивост по посока на богато и плодотворна творческо сътрудничество с колеги певци, инструменталисти, тонрежисьори си от програмите по музика на НБУ.

Да стимулира свободния им избор по отношение на жанрове и стилистика с оглед на осъществяване на различни артистични проекти, да участват в групови или самостоятелни изяви, концерти, студийни звукозаписи

прочети още
Композиция и дирижиране

Преподавател(и):

доц. Георги Арнаудов  д-р
проф. Стефан Драгостинов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Имат обогатени научно теоретични и практически познания в областта на различни съвременни композиционни техники.

• Най-нови световни тенденции в развитието на композиторското творчество и културата.

• Имат свободен избор да експериментира в различни стилови направления .

2) могат:

• Да се включват в последващи изяви и проекти към департамента или програмата.

• Да работи съвместно с колегите си от програмите по музика на НБУ с оглед на осъществяване на творчески сътрудничества

• Да реализират самостоятелна изява или съвместна проява, концерт, студийни звукозаписи

• Да могат активно да представят резултатите от своята творческа дейност пред публика.
Предварителни изисквания:
Да изучават специалностите композиция или дирижиране и да са работили и участвали активно в отделните и предишни фази на обучението.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичният план на курса винаги се съобразява с възможностите на студента и спецификите на обучението по композиция. Той се съставя всеки семестър и в зависимост от цялостното развитие на студента. Този курс е обвързан тясно с другите курсове в програмата, особено ако тя е индивидуална.

Литература по темите:

Индивидуален подбор

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 40 %

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 60 %