LAWD303 Особени правила по лични искове и по дела, засягащи интереси на деца

Анотация:

Граждански процес

Преподавател(и):

доц. Цветалина Петкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: