HSEM107 Самостоятелна работа: География и геополитика на Югоизточна Европа

Анотация:

Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Румен Генов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1 The Meaning of South-East Europe

2 Geopolitical Position of South-East Europe as a Borderland between Europe and Asia

3 South-East Europe as Natural Habitat

4 Geographic Factor in the History of South-East Europe

5 Invasions and Conquests in South-East Europe

6 South-East Europe and the retreating Ottoman Empire

7 Contests of Nationalisms in South-East Europe

8 State Formation in South-East Europe and Great Powers Geopolitics.

8 Establishment of Independent States in South-East Europe and the Balance of Powers

9 The Region of South-East Europe as Domain of European Great Powers

10 Socio-cultural and political structure of the region

11 South-East Europe between the Super Powers

12 South-East Europe and the Cold War

13 Instability and Stability in South-East Europe after the Cold War

14 South-East Europe and Post-Cold War Configuration

15 Sustainability of the South-East Europe: Development and perspectives