Електронен каталог

Красимир Костов

Академична длъжност:
Департамент:
Политически науки
Телефон:
00359 884 458 190
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Красимир Иванов Костов

Дипломат от кариерата с 33-годишен стаж в Министерството на външните работи на България. Има персонален ранг „посланик”.

В МВнР последователно е работил в дирекциите, занимаващи се с отношенията на България с държавите от Африка на Юг от Сахара, Западна Европа, Балканите, Америка, Източна Европа, Кавказ и Централна Азия.

Работил е в посолствата в Лисабон, Лусака и Вашингтон. Два пъти е бил постоянен представител на България в Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) в Рим.

Бил е заместник-министър на външните работи, отговарящ за европейските въпроси. В продължение на четири години (1994-1998) работи и ръководи първото управление „Европейска интеграция” в МВнР. Той е първият Европейски кореспондент на България.

Факултативен член е на Консултативния съвет по международноправни въпроси при министъра на външните работи.

Завършил е „Международни отношения” в МГИМО-Москва.

Има специализации във Вашингтон (Дипломатически институт на Държавния департамент на САЩ), Залцбург, Оксфорд, Виена (Дипломатическа академия), Женева (Институт за висши изследвания в областта на международните отношения), Париж (Международен институт за публична администрация), Брюксел (Институт за европейски изследвания към Свободния университет), Хага (Клингендал), Рим (Колеж на НАТО), Хонолулу (Азиатско-тихоокеански институт за изследвания в областта на сигурността) и Берлин.

Красимир Костов е член-основател на Европейското движение в България и на Атлантическия клуб в София.

Има публикации по въпроси на Европейския съюз, международните отношения и администрацията, включително в книгата „България по пътя на интеграцията”, издадена на английски в Париж през 2003 г. Носител е на първата Специална награда „Робер Шуман” за работа със средствата за масова информация по въпроси на Европейския съюз. Награждаван е за приноса му за присъединяването на България към Европейски съюз и НАТО и по повод на 100-годишнината на българо-американските отношения.

От 1997 г. е лектор на Колежа на Европа в Брюж и хоноруван преподавател в Нов български университет, където води курс по „Външни отношения на Европейския съюз”. Водил е курсове в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, в Американския университет в Благоевград, във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, в Института по публична администрация, в Центъра за развитие на медиите, както и в чужбина (Брюксел, Дубровник, Скопие).

Владее и ползва английски, френски, руски, португалски, испански, италиански и немски.

Роден е на 17 април 1957 г.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: