Електронен каталог

доц. д-р Иван Боевски

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Икономика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Четвъртък 16:00-18:00 Библиотека I Корпус
Петък 8:00-9:30 Библиотека I Корпус
Петък 14:30-15:00 Библиотека I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: