Жилищна политика и управление на недвижимите имоти

Кратко представяне на програмата:

Програмата е изготвена въз основа на анализ на нуждите и въз основа на съществуващия академичен опит в страните от Западна Европа: центровете по жилищна политика към Технически университет в Делфт, Холандия, Университетът в Бирмингам и Университетът в Ълстър, Великобритания, Технически университет във Виена, Австрия и др. Съдържанието на програмата ще се актуализира постоянно и чрез осъществяване на преки контакти на академичния екип от НБУ с водещи преподаватели на тези университети, с част от които вече се провежда обмен на студенти и преподаватели по програмата "Еразъм". Набира се информация и за добрите практики при планирането, финансирането, изграждането и управлението на жилищата от съществуващите специализирани жилищни компании в Западна Европа.

В заключителната част на програмата се предвижда провеждането на учебни практики в български и чуждестранни фирми, свързани с управлението и обновяването на многофамилни жилищни сгради, както и в общинската администрация - отдели "Жилищна политика" и пр. Тези учебни практики ще бъдат организирани в сътрудничество с Министерството на инвестиционното проектиране и ще послужат за актуализиране на съвместимостта на разработената академична програма с изискванията на практиката - бизнеса и местното самоуправление. Предвидена е възможност за провеждане на задължителния практически стаж и във жилищни корпорации в страни от Западна Европа (Холандия) и пр.

Програмата подготвя квалифицирани специалисти в управлението и поддръжката на жилищни сгради с поле за реализация в централната и местната власти и в частния сектор, свързан с управление на недвижими имоти. В по-дългосрочен план част от завършилите специалността ще намерят реализация в специализираните фирми за управление на социални наемни жилищна след въвеждането на необходимото законодателство.

Програмата осигурява знания, практически умения и компетентности, необходими за получаване на професионална квалификация "магистър по жилищна политика и управление на недвижими имоти" .

Програмата предлага подготвителен семестър.

прочети още
Жилищна политика и управление на недвижимите имоти
 • проф. д-р Георги Георгиев RESM002 Икономика на градското развитие RESM010 Проект: Въведение в жилищните изследвания RESM016 Проект: Жилищен пазар и жилищни финанси - I част RESM020 Проект: Управление на жилищата - I част RESM022 Проект: Жилищни сгради и комплекси - II част RESM026 Проект:Жилищен пазар и жилищни финанси - II част RESM100 Въведение в жилищните изследвания RESM102 Жилищни сгради и комплекси - I част RESM106 Жилищен пазар и жилищни финанси - I част RESM202 Жилищни сгради и комплекси - II част RESM206 Жилищен пазар и жилищни финанси - II част RESM304 Икономика на управлението на сгради RESM306 Жилищен пазар и жилищни финанси - III част RESM333 Стаж
 • проф. д-р Константин Бояджиев RESM013 Проект: Съвременна архитектура и градоустройство - I част RESM023 Проект: Съвременна архитектура и градоустройство - II част RESM103 Съвременна архитектура и градоустройство - I част RESM203 Съвременна архитектура и градоустройство - II част
 • проф. д-р Мартин Канушев RESM015 Проект: Развитие на съседските общности - I част RESM025 Проект:Развитие на съседските общности - II част RESM105 Развитие на съседските общности - I част RESM205 Развитие на съседските общности - II част
 • доц. д-р Дмитрий Варзоновцев RESM105 Развитие на съседските общности - I част RESM205 Развитие на съседските общности - II част
 • доц. д-р Иван Боевски RESM014 Проект: Жилищна политика в контекста на социалната политика и управление - I част RESM024 Проект: Жилищна политика в контекста на социалната политика - II част RESM104 Жилищна политика в контекста на социалната политика и управление - I част RESM204 Жилищна политика в контекста на социалната политика и управление - II част
 • доц. д-р Петър Чавов RESM303 Законова и нормативна база в жилищния сектор
 • гл. ас. д-р Климент Иванов RESM001 Информатика в архитектурата и градоустройството RESM305 Информатика за поддръжка и управление на жилищата
 • гл. ас. д-р Пламен Рилски RESM011 Проект: Сградостроителство RESM021 Проект: Сградостроителство - II част RESM101 Сградостроителство - I част RESM201 Сградостроителство - II част
 • д-р Елеонора Гайдарова-Георгиева RESM003 Роля на жилището в устойчивото градско развитие RESM100 Въведение в жилищните изследвания RESM106 Жилищен пазар и жилищни финанси - I част RESM200 Управление на жилищата - I част RESM206 Жилищен пазар и жилищни финанси - II част RESM300 Управление на жилищата - II част RESM301 Изграждане, поддръжка и устойчиво обновяване на жилищата RESM302 Устойчиво развитие и регенерация на градските квартали
 • преп. д-р Миряна Йорданова-Петрова RESM012 Проект: Жилищни сгради и комплекси RESM022 Проект: Жилищни сгради и комплекси - II част RESM102 Жилищни сгради и комплекси - I част RESM202 Жилищни сгради и комплекси - II част
 • Алеко Христов RESM101 Сградостроителство - I част RESM201 Сградостроителство - II част