Политиката и обществото (на английски език)

Програмна схема

In the fifth and sixth semesters the students choose 6 out of 8 courses, one project or seminar and one practice.

In the seventh semester the students choose 6 out of 8 courses and do an Internship, and in the eight semester 5 out of 7 courses and do another Internship.

прочети още
Политиката и обществото (на английски език)

5-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)