Електронен каталог

проф. Руси Маринов д.н.

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Масови комуникации
Телефон:
889 132908
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 18:00-19:30 710 II Корпус
Вторник 14:30-17:00 710 II Корпус

Професионална автобиография:


Руси Маринов

Научно звание и степен: професор по стратегически комуникации,д.н.,професионално направление 3.5. "Обществени комуникации и информационни науки"

Длъжност: преподавател "Информация и знание","Стратегическа комуникация", "Интерактивни комуникации", "Кризисен мениджмънт"

Научни интереси: стратегически комуникации и интерактивни технологии; трансфер на знание;смарт технологии и комуникация;

управление на информацията при кризи.

Професионални организациии:

International association of business communicators/IABC/;

European communication research and education association/ecrea/;

Expert reviewer at the Europe Unlimited, new media platforms;

The European charter for media literacy;

Съюз на учените в България.

Публикации:

Кризисен мениджмънт. Информационни стратегии и интернет платформи. Изд.НБУ,2015

Интерактивни стратегически комуникации, НБУ, 2012

Интерактивни комуникации-стратегии и знание, НБУ, 2011г.

Стратегически комуникации и управление на знанието:е-книга,

изд.НБУ,2009

Стратегически комуникационен мениджмънт, изд. Сиела, 2005г.

Комуникационни стратегии, изд. НБУ, 2004г.

Кризисен мениджмънт, изд. НБУ, 1999г.


Публикации:


Информационен домейн@ интелигентни и смарт комуникации,

"Симолини", ISBN 978-619-7265-47-7. 2018г.

Кризисен мениджмънт-информационни стратегии и интернет платформи,изд. НБУ, 2015г.

Интерактивни стратегически комуникации, изд.НБУ,2012г.

Интерактивни комуникации-стратегии и знание,Научен електронен архив, НБУ, 2011г.

Стратегически комуникации и управление на знанието, е-книга, НБУ, 2008г.

Стратегически комуникационен мениджмънт, изд. Сиела.,2005г.

Комуникационни стратегии,изд.НБУ, 2004г.

Кризисен мениджмънт, изд. НБУ.,1999г.

Курсове от текущия семестър: