Електронен каталог

доц. д-р Стойко Петков

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Масови комуникации
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 14:00-16:00 709 II Корпус
Сряда 14:00-16:00 709 II Корпус

Професионална автобиография:


Творческа автобиография на доц. д-р Стойко Петков

Образование и научни степени и звания:

Завършена докторска програма „Масови комуникации” в НБУ през 2007 г.

Научна и образователна степен „доктор” на ВАК през 2008 г. по шифър 05.08.03 Кинознание, киноизкуство и телевизия.

Тема на дисертацията: “Творчески проблеми на взаимоотношенията между продуцент, режисьор и сценарист в аудиовизуалните продукции”.

Старши асистент в НБУ от 2009 г.

Главен асистент в НБУ от 2010 г.

Доцент в НБУ от 2018 г.

Директор на програмния съвет на департамент Масови комуникации от 2017 г.

Курсове в НБУ към департаменти “Масови комуникации”:

- Мултимедийни продукти и медийна комуникация

- Мениджмънт в кратки аудиовизуални форми

- Крос-медийни комуникации

- Рекламата в комуникационния процес

- Реклама и ПР

- Стратегическо управление и комуникационно планиране

- Изследване на комуникацията в новите медии

- Дигитално съдържание


Публикации:


Научни публикации (избрано):

1. Студия „Промяна на традиционния модел на комуникация”, Сборник от Лятна школа по ПР, НБУ, 2008

2. Студия „Интерактивна, персонализирана и социална телевизия”, Годишник на Департамент масови комуникации, НБУ, 2009

3. Студия „Quo vadis, медия?, Годишник на департамент „Масови комуникации” 2010

4. Студия „Манифестът Клутрейн в епохата на социалните медии“, Годишник на департамент “Масови комуникации” 2011

5. Студия „Ролята на социалните медии в образованието”, Сборник с доклади от Лятна школа по връзки с обществеността 2011

6. Студия “Крос-медийна комуникация”, Научен електронен архив на НБУ, София. 2011

7. Студия „От „програмен поток” към „поток от зрители”“, Годишник на департамент “Масови комуникации” 2012

8. Книга „Творческият триъгълник (продуцент, сценарист, режисьор)”, НБУ, София. 2013

9. Студия "Многоканалните видео мрежи в Youtube", Годишник на департамент “Масови комуникации”, НБУ, 2014;

10. Студия "Пиратско разпространение на аудио-визуално съдържание", Годишник на департамент “Масови комуникации”, НБУ, 2015

11. Студия "Цифровизация на филморазпространението и показа", Годишник на департамент “Масови комуникации”, НБУ, 2016

12. Книга „Аудио-визията. Производство, разпространение, показване". Рой Комюникейшън, София. 2017

Курсове от текущия семестър: