Електронен каталог

гл. ас. д-р Севина Иванова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 13:30-14:30 303 I Корпус
Вторник 16:15-17:15 303 I Корпус
Петък 11:00-13:00 303 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: