Електронен каталог

гл. ас. д-р Севина Иванова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 13:45-15:45 303 I Корпус
Сряда 16:15-18:15 303 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: