Електронен каталог

доц. Иван Евтимов

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Антропология
Телефон:
8110203
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Творческа автобиография на преподавателя

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ

ИМЕ: Иван Евтимов Иванов

ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 22 април 1942 година, Варна

СЛУЖЕБЕН АДРЕС: Софияр Монтеведеор 24р Нов Български Университет, ІІ-ри корпус, 203-та стая

тел. 8110203

ОБРАЗОВАНИЕ: Полувисше

ВМУ"Никола Вапцаров", специалност "навигация" - 1960-1963 г.

Висше - СУ”Св. Климент Охридски”, Философско-исторически

Факултет, специалност “Философия”, 1967 г.

НАУЧНИ СТЕПЕНИ ЗВАНИЯ: Доцент от 1993 година.

СЛУЖЕБНА ПОЗИЦИЯ: 1967-1971 г. – помощник капитан в Български морски флот.

1971-1975 г. – научен сътрудник в НИИ по телевизия и радио.

1976 - 1977г. – безработен.

1977-1978 г. – учител в СПТУ по Индустриално строителство.

1978-1980 г. – специалист в Научен институт по дизайн.

1980-1989 г. научен сътрудник в

секция “Социокултурни проблеми на жизнената среда” към Института по Изкуствознание при БАН.

1990 - 1991 – Ръководител на пресцентъра на СДС.

1991-1992 - главен асистент в катедра “Културна политика” към Философски факултет СУ"Св.

Климент Охридски".

1993 г. - доцент в катедра “Библиотекознание, научна информация и културна политика” към Философски факултет СУ"Св.

Климент Охридски".

1995 - 1999 г. Хоноруван преподавател във ВСУ “Черноризец Храбър” - Варна.

1997 г. - Хоноруван преподавател в Нов Български Университет.

2004 г. Щатен преподавател в НБУ ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ: Курсове лекции:

“Основи на социологията”

“Методи на емпиричните социални изследвания”

“Маркетинг в културата”.

“Социална психология”

“Социални и персонални фактори на общуването”.

“Теория на комуникативното поведение”

“Културна политика и културни институти”

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: 1975 г. – едномесечна специализация в Бирмингам, Англия.

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ: Не членувам.

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ: Английски, руски.

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС

(КЛЮЧОВИ ДУМИ) Социология, социална психология, културна политика и управление на културата, маркетинг, теория на дизайна и на градоустройството.

ОСНОВНИ ИЗЯВИ И ПУБЛИКАЦИИ:

1987 г. Второ място за градоустройствен проект (в колектив с ръководител арх. Любен Панчев) на Международното биенале по архитектура - София;

1995. Изложба на карикатури и рисунки - Кюстендил.

Илюстрирани книги:

1. Шшиков Г.Хроники за времено след падането на Теодосий I Правец. София, 1991 г.

2. Шшиков Г. Ум царува...София 1994 г.

Публикувани книги:

4. Един залив и един връх, София, 1999 г.

5. Микромаркетинг за библиотекари, София, 1999 г.

6. Николайчо, София, 2001 г.

7. Спомени за прехода, София, 2005 г.

8. Sociologia del mare, София, 2010 г.

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ Женен с две деца.


Публикации:


ПУБЛИКАЦИИ

1. Ролята на радиото и телевизията за професионалната ориентация на младежта, .списание "Радио, телевизия, аудитория" брой 6/1974 г.

2. Извънземните цивилизации - размишления без догадки в-к. "Орбита" Бр. 41, 14.10. 1978

3. Обща изложба по дизайн,. списание "Приложно изкуство и дизайн" брой 3/1978 г.

4. Масовата комуникация - творец на нова действителност. сборник "Култура и комуникации", София - 1983 г.

5. Пет списания по дизайн., списание "Дизайн" брой 4/1984 г.

6. Социалните качества на жизнената среда и обществената оценка. списание "Архитектура", брой 10/1984 г

7. Нов етап преди внедряването "Орбита" Бр. 30, 27.07. 1985 г.

8. Отношенията между техническата и социална инфраструктура и проблемите на Странджа-Сакар. "Странджанско-сакарски сборник" Том IV. Свиленград - 1985 г.

9. Социално-психологически проблеми на обществената оценка в сферата на градоустройството. "Странджанско-сакарски сборник" Том IV. Свиленград - 1985 г.

10. Съобщение на точен адрес. списание "София" брой 3/1985 г.

11. Училище в касета. в-к "Народна култура" бр. 3/1985.

12. И проектирането се нуждае от проектиране. в-к "Народна култура" бр. 30/1985 г.

13. в-к "Санданска трибуна", бр. 20, 10. 1985 г.

14. Градът на верблюда. в-к "Народна култура" бр. 43/1986 г.

15. Забравеното дете. в-к "Народна култура" бр. 48/1986.

16. Лукс ли е градският дизайн. списание "София брой 1/1986 г.

17. Предпроектните изследвания на града и социалните урбанистики. списание "Социологически преглед" брой 4/1986 г.

18. На изложба - колективно. в-к "Народна култура" бр. 7/1987 г.

19. Уникатът около нас.в-к "Народна култура" бр. 22/1987

20. Ах, тази Изаура.в-к "Народна култура" бр. 47/1987 г.

21. Моята група е моят свят.в-к "Народна култура" бр. 25/1987 г.

21. Цунами откъм сушата.в-к "Народна култура" бр. 26/1987 г.

23. Не боледува само медицината, бр. 44, 30.10. 1987 г..

24. Бариери пред лошото качество, "Орбита" бр. 43, 24.10. 1987 г.

25. Социокултурно предпроектно изследване на град Грудово. списание "Главпроект" брой 1/1987 г.

26. Интелигентната къща - някои тенденции в развитието на жилището и начина на живот,. списание "Главпроект" брой 4/1987 г.

27. Грозотата провокира. списание "София" брой 2/1987 г.

28. Размисли пред картината, в-к "Софийски вести" , бр.10, 11.03. 1987 г.

29. Самоцендурата, в-к "Софийски вести" , бр.28, 09.1988 г.

30. Отшелничеството, "Орбита" бр. 23, 01.1988 г.

31. Работническият стол и около него.в-к "Народна култура" бр. 11/1988 г.

32. Монопол и култура.в-к "Народна култура" бр. 26/1988

33. Лекция за лекцията.в-к "Народна култура" бр. 40/1988

34. Има ли отговор жилищният въпрос.в-к "Народна култура" бр. 47/1988 г.

35 Да се учим на диалог, бр.44, 18.11.1988 г.

36. Монопол и култура.в-к "Народна култура" бр. 26/1988

37. Лекция за лекцията.в-к "Народна култура" бр. 40/1988

38. Има ли отговор жилищният въпрос.в-к "Народна култура" бр. 47/1988 г.

39. Кварталният социолог.списание "София" брой 9/1988 г.

40. Плажът и пенсионерите.списание "София" брой 4/1989г.

41. Едно градче оценява бъдещето си.списание "София" брой 6/1989 г.

42. Новият лумпен. списание "София" брой 6/1989 г.

43. Отново за жилищния въпрос. списание "София" брой 7/1989 г.

44. Грубостта на мъжа и несериозността на жената. списание "София" брой 12/1989 г.

45. Дизайнът като мит и практика, бр. 2, 06.01.1989 г.

46 Старецът и парка, в-к "Sofia news" брой 3/1990 г.

47.Тоталитарен капитализъм ли е тоталитарния социализъм, Софийски вести" бр. 8, 15.03. 1990 т..

48. Промяната зависи от самите нас. списание "Избор", брой 4/1990

49. Опозиция обречена на морал. списание "Избор" брой 5/1990 г.

50. "The Province Named Bulgaria". списание "Option", vol 1, 1992

51. "The Tragedy of post-totalitarian consciosness".

списание "East-East" , vol 1, 1992.

52. Дизайнът като мит и като практика.в-к "Народна култура" бр. 6/1989 г.

53. Да се учим на диалог. в-к "Народна култура" бр. 44/1989 г.

54. Да потърсим брод. в-к "Народна култура" бр. 2/1990.

55. Самоцензурата.в-к "Sofia news" брой 29/1989 г.

56. Самостоятелното училище.в-к "Sofia news" брой 21/1989 г.

57. Истинските революции са нежни. в-к "Софийски вести" брой 9/1990 г.

58. Мъчениците. в-к "Свободен народ" брой 11/1990 г.

59. Марксизъм и социология. в-к "Свободен народ" брой 36/1990 г.

60. Курс за начинаещи. в-к "Свободен народ" брой 50/1990

61. Размисли върху пропагандата на две политически сили, в-к "Демократична седмица", бр. 5, 2.07. 1990 г.

62. Към старите въпросителни се прибавят и нови, в-к "Демокрация'91"

63. Бръшляново гледище, в-к "Демокрация'91"

64. Бащите, в-к "Демокрация'91", бр. 40, 26.10. 1991

65. Движение или коалиция, в-к "Демокрация'91" бр.42, 30.10.1991

66. Гражданите за културните институти. В “Културните институти в големия град’94”. Сборник статии. 1994. София.

67. Комуникативното поведение на българина в ситуацията на преход, сб. Култура, Комуникация, Книжовност, София - 1994 г. Иван Евтимов, Дмитрий Варзоновцев,

68. "Историите, които живеем". в-к "Култура", Бр. 26, 30.06.1995

69. "Пирамидите". в-к "Банкер" 12.10.1995

70. "Командното общество - орисията на България"

в-к "Култура", Бр. 5, 02.02.1996

71. "Институция М и Д." в "Гражданинът и институциите", Сб. София, 1996

72. "Value System of the Young Citizens of Sofia" in Interaction Between the School and the Cultural Environment of the Pupils, UNESCO, Sofia, 1997.

73. Две революции. с-не Изток-Изток бр. 20/1997.

74. Родени сме за да успеем, в-к Знаме, брой 2 и 3, 1998 г.

75. За хората и книгите, в-к “Знаме”, брой 8, 1998 г.

76. Европейски културни политики. Финландският профил (в съавторство с Р. Йорданова), Годшник на ВСУ, том първи 1998 г.

77. Езикът на прехода, Сб. Езикът на медиите, Варна 1999 г. ISBN, стр. 122 - 141.

78. Ценностите на младите хора., “Ситуации на гражданско поведение”. Сб. София 1999 г. стр. 136 - 150.

79. Висшето образование между държавния контрол и университетската автономия, в-к “Култура”, брой 20, 21 май 1999 г.

80. Постиндустриални илюзии и реалност, в-к “Култура” брой 28, 16 юли 1999 г.

81. Един залив и един връх, Сафия, 1999 г., ISBN 954-9811-14- X

82. Микромаркетинг за библиотекари, София, 1999 г.. ISBN 954-07-1189-4

83. Николайчо (Философско религиозно бандитска пиеса), София, 2001 г. ISBN 954-90224-8-Х

84. Провинциални импресии, Сб.,Антропологични изследвания, Том ІІ, София, 2001 г. ISSN 1311-5189

85. Хибридният характер на българското развитие, Глобализация и устойчиво развитие, Научен алманах, книжка 2, Варна 2002 г.

86. Алкохолът като същност и граница на хуманността, Сб.МИФ8 Вино и култура, София 2003 г. ISSN 1311-3550

97. Изселникът, Ловци на умове ІІ, София, 2003 г. ISBN 954-535-305-8

88. Спомени за прехода, София, 2005 г. ISBN 954-305-119-4

Курсове от текущия семестър: