Електронен каталог

проф. д-р Вилма Стоянова

проф. д-р Вилма Стоянова
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Природни науки
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Трудова заетост/Опит Работодател, Местоположение Позиция От До

6. Институт по минералогия и кристалография “Акад. И. Костов” (ИМК), София, Професор;

5. Нов Български Университет

Щатен преподавател - доцент 2013 - 2020

4.

Организационно-административна дейност Институт по минералогия и кристалография “Акад. И. Костов” (ИМК), София Научен секретар 2011 2013

3. Институт по минералогия и кристалография “Акад. И. Костов” (ИМК), София, Доцент;

Ръководител на лаборатория по Термичен анализ 2010 2011

2. Институт по минералогия и кристалография “Акад. И. Костов” (ИМК), София, Ст.н.с. II ст. 2005 2010

1. Институт по минералогия и кристалография “Акад. И. Костов” (ИМК), София, Научен сътрудник 2000 2005

Области на научни интереси Материалознание, Управление на твърди отпадъци, Екология,

Неметални конструкционни композитни материали,

Термичен анализ, Кинетика, Физични и химични методи за анализ

Основни дейности

и отговорности Научни изследвания, Ръководство и участие в международни и национални проекти,

Участие в научни международни и национални конференции

Обучение и ръководство на студенти, бакалаври, магистри и докторанти

Характеристика на дейността Научна, Образователна, Иновации

1. Централна лаборатория по физико-химична механика (ЦЛФХМ) – БАН, София Научен сътрудник 1997 2000

Вид на дейността Неметални конструкционни композитни материали, Термичен анализ, Кинетика, Физични и химични методи за анализ

Основни дейности

и отговорности Научни изследвания, Ръководство и участие на международни и национални проекти, Обучение и ръководство на студенти и магистри

Характеристика на дейността Научна, Образователна, Иновации

Образование и обучение

Университет, Училище Наименование От До

Докторат Химико-технологичени иметалургичен университет, София

Бул. „Климент Охридски“ 8, 1756 София, България

URL: http://www.uctm.edu/index_en.html Докторат

1987 1993

Магистърска степен Химико-технологичени иметалургичен университет, София

Бул. „Климент Охридски“ 8, 1756 София, България

URL: http://www.uctm.edu/index_en.html Инженер-химик 1979 1985

Език

Майчин език: Български

Други: Разбиране Разговор Писане

Самооценка Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно устно изложение

Руски 5 5 5 5 5

Английски 4 4 4 4 4


Публикации:


Курсове от текущия семестър: