Електронен каталог

проф. Красимир Мекушинов д. м. н.

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Здравеопазване и социална работа
Телефон:
0889 50 88 38
Приемно време:

Професионална автобиография:


ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ

на

ПРОФ. КРАСИМИР МЕКУШИНОВ, ДМН

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:

Име МЕКУШИНОВ Красимир Димитров

Телефон служ. 92 25579, 92 254 41

0889 50 88 38,

e-mail mekuchinov@gmail.com

Националност Българин

Дата на раждане 12 юли 1952, Разлог, Благоевградски окр.

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ:

1968-1970 Математическа гимназия, Русе

с успех: Отличен 5,90

1970-1972 Задължителна военна служба: Русе-ВБ и ШСИ,

Военна академия „Г.С.Раковски” София,

като санитарен инструктор

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

1972-1978 Медицинска академия, София,

Диплома № 003097/09.09.1978

с общ успех: Отличен 5,97

успех от държавните изпити: Отличен 6,00

ПРФЕСИОНАЛНО И АДМИНИСТРАТИВНО РАЗВИТИЕ:

1979-80 Интерн по вътрешни болести, ВМА,София

1980- Старши преподавател по Епидемиология, Военна

Болница и Школа санитарни инструктори, Русе

Ординатор в отделение по Вътрешни болести

1980-1984 Редовен Докторант (аспирант) по Вирусология, ВМА,

Вирусологична лаборатория (с конкурс)

1984 Защита на дисертация „Бърза диагностика на Грип А с

ELISA”, присъдена образователна и научна степен

ДОКТОР (КМН), Диплом №13906/12.07.1984

1984-1987 Старши ординатор в отделение по Клинична Вирусология

1986 Призната специалност по Вирусология (с държавен

изпит), Диплом № 29818/03.06.1986

1987-2000 Началник отделение за диагностика на СПИН

(1992) Академично звание ДОЦЕНТ( СТАРШИ НАУЧЕН

СЪТРУДНИК II СТЕПЕН) (с конкурс),

Свидетелство № 16591/01.09.1992

2000-2003 Началник Вирусологична лаборатория на ВМА към

Катерда Военна хигиена и хигиена (КВЕХ)

Началник Вирусологична лаборатория на ВМА

2003-2005 Началник Катедра Биологична защита, ВМА

Началник Вирусологична лаборатория на ВМА

2005-2015 Началник Вирусологична лаборатория на ВМА

Зам-началник по административната част на Катедра

Военна епидемиология (КВЕХ)

2015 Научна степен ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИ

след публична защита на дисертационен труд:

“Съвременни диагностични подходи за оценка

на етиологичната роля на някои респираторни

патогени”, ВМА, София, Диплом №100/20.07. 2015

2016 Академично звание ПРОФЕСОР (с конкурс)

Свидетелство № 60/16.03.2016

2017 Началник на Катедра Военна епидемиология (КВЕХ)

на ВМА

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1980-1986 Курсове за специализация по Вирусология към НЦЗПБ

1991 Курс за компютърни умения

1998 Курс по здравен мениджмънт- по проект PHARE

BG 9301/02/02 за обучение на ръководни кадри от

съсловните организации на лекари и стоматолози

по здравна политика(15-25.06.1998) (64 ч.)

2003 Курс по здравен мениджмънт за ръководители на

лечебни заведения (06.10-21.11.2003) (210 ч.)

Удостоверение №7575/21.11.2003

2004 Курс по оценка и акредитация на лечебни

заведения, по Наредба 13/30.07. 2003 (05- 10.03.2004)

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ЛАБОРАТОРНАТА ДЕЙНОСТ:

1980-1987 Експресна диагностика на Грипен вирус

1987-2015 Диагностика на СПИН

2000-2015 Диагностика на Респираторни вируси и атипични

респираторни бактерии

2000-2015 Диагностика на Хепатитни вируси (А, B, C, D, Е)

2003-2015 Защита от Биологично оръжие (БО)

2005-2015 Молекулярна диагностика на Q-треската

2009-2015 Диагностика на Респираторния Полиомен вирус KI

УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:

Във ВМА:

Лектор на курсисти, специализанти по вирусология, микробиология, инфекциозни болести и епидемиология

Чете лекции, провежда семинари и практически упражнения по следните теми:

Диагностика на вируси, агенти на Биологичното оръжие

Диагностика на Грип и ОРЗ вирусология

Молекулярна диагностика на Q-треската

Нови методи за молекулярна диагностика

В НБУ (Нов Български Университет)

Хоноруван преподавател на студенти, изнася 3 лекционни курса по 30 ч., годишно:

Регламенти и стандарти в избрани параклинични звена

Лабораторни изследвания за клиниките

Вирусология

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ на ДИСЕРТАЦИЯ на тема: „Разработване и усъвършенстване на PCR за диагностика на Coxiella burnetii” за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР на д-р Методи Антонов Кунчев, защитена успешно на 09.06.2009, ВМА

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И НАУЧНИ ДРУЖЕСТВА:

Български лекарски съюз

Научно дружество по Вирусология

Съюз на научните медицински дружества

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Майчин език: Български

Други езици:

Английски –по стандарт на НАТО (STANAG-6001),

Удостоверение № 0001792/28.05. 2002

Френски -Военен преводач по Френски език,

Удостоверение № 2505/26.12.1980

Руски-средно ниво

Артистични умения и

Компетенции: Живопис (2 самостоятелни изложби), поезия

Други компетенции и

Умения: Ски, плуване, туризъм

Свидетелство за

управление на МПС: 1980

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Семейно положение: Разведен,

син –Димитър (1989 г., д-р по дентална

медицина (2015)

Научни постижения: Практически и теоретически приноси в

областта на клиничната вирусология

Защитени 2 Дисертации: за ДМ и ДМН

Признати 1 изобретение и 4 рационализации

Научни интереси Вирусологична диагносика на СПИН,

Респираторни, Атипични пневмонии,

Q--треска,Полиомни вируси,

Вирусни агенти на Биологичното оръжие

Публикации и над 50, вкл. 4 самостоятелни монографии,

Презентации: участие в 16 монографии, книги и учебници,

над 90 презентации на конгреси, над 20 научно-

популярни статии


Публикации:


Курсове от текущия семестър: