Мюзикъл – музикална драма и комедия

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма „МЮЗИКЪЛ – МУЗИКАЛНА ДРАМА И КОМЕДИЯ" е практически насочена и задълбочава знанията и умението на студентите в областта на мюзикъла и неговата музикална, танцова и сценична интерпретация.

Програмата се изучава в три семестъра, в които студените избират във всеки семестър:

? 3 Аудиторни лекционни курса (кредитни) – общо 9 кредита от предлагани 4 курса;

? 2 Практически курса (кредитни), индивидуален – 6 кредита от предлагани 4 курса;

? 5 Извънаудиторни учебни форми (кредитни) – 15 кредита от предлагани 7 курса в 1 и 2 семестър и 1 курс – Стаж в 3 семестър.

Програмата предлага обучение по специалността Вокално изпълнителство за мюзикъл като включва изучаването на специализирано пеене, камерна музика, актьорско майсторство, импровизация, музициране в различни музикални състави - дуо, трио, квартет, квинтет, специализирани танци за мюзикъл и т.н. Програмата е иновативна в образователната действителност в България и отговаря на съвременно обучение, гъвкавост и индивидуален подход на преподаване, както и с осигуряването на големи възможности за практическа изява на студентите и за реализацията им като специалисти в областта на мюзикъла, музикалната драма и музикалната комедия след завършвонeто на обучението.

прочети още
Мюзикъл – музикална драма и комедия
 • проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. MUSM029 Семинар: Музикология I част MUSM039 Семинар: Музикология II част MUSM442 История на музиката MUSM542 История на мюзикъла
 • проф. Явор Конов, д.н. MUSM029 Семинар: Музикология I част MUSM039 Семинар: Музикология II част MUSM441 Музикална теория (солфеж и четене на партитури) MUSM442 История на музиката MUSM542 История на мюзикъла MUSM642 Музикален и актьорски анализ за мюзикъл І част MUSM742 Музикален и актьорски анализ на мюзикъл ІІ част
 • проф. д-р Албена Кехлибарева-Стоянова MUSM107CS Класическо пеене MUSM214 Камерна музика / пеене ІІ част MUSM258 Акомпанимент ІІ част MUSM314 Камерна музика / пеене ІІІ част
 • проф. д-р Георги Арнаудов MUSM441 Музикална теория (солфеж и четене на партитури)
 • проф. д-р Марио Хосен MUSM314 Камерна музика / пеене ІІІ част MUSM401 .... MUSM403 ....
 • проф. д-р Милена Шушулова-Павлова MUSM158 Акомпанимент І част MUSM258 Акомпанимент ІІ част MUSM376 Акомпанимент ІІІ част MUSM403 ....
 • проф. Людмил Ангелов MUSM114 Камерна музика / пеене I част MUSM314 Камерна музика / пеене ІІІ част MUSM401 .... MUSM403 ....
 • доц. д-р Ангел Заберски MUSM158 Акомпанимент І част MUSM214 Камерна музика / пеене ІІ част MUSM376 Акомпанимент ІІІ част
 • доц. д-р Анна Пампулова MUSM440 Танц за мюзикъл, музикална драма и комедия MUSM446 Практика: Пеене и танц в мюзикъл MUSM540 Танц за мюзикъл, музикална драма и музикална комедия І част MUSM546 Практика: Пеене и танц в мюзикъл І част MUSM640 Танц за мюзикъл, музикална драма и музикална комедия ІІ част MUSM646 Практика: Пеене и танц в мюзикъл ІІ част MUSM740 Танц за мюзикъл, музикална драма и музикална комедия ІІІ част
 • доц. д-р Ася Иванова MUSM170 Актьорско майсторство I част MUSM270 Актьорско майсторство ІІ част MUSM370 Актьорско майсторство ІІІ част MUSM443 Актьорско майсторство MUSM545 Сценични умения за мюзикъл, музикална драма и комедия І част MUSM645 Сценични умения за мюзикъл (музикална драма и комедия) ІІ част MUSM745 Сценични умения за мюзикъл (музиална драма и комедия) ІІІ част
 • доц. д-р Нина Найденова MUSM170 Актьорско майсторство I част MUSM270 Актьорско майсторство ІІ част MUSM370 Актьорско майсторство ІІІ част MUSM443 Актьорско майсторство MUSM447 Работа в проект "Мюзикъл, музикална драма и комедия" MUSM448 Практика - "Мюзикъл (музикална драма и комедия)" MUSM545 Сценични умения за мюзикъл, музикална драма и комедия І част MUSM547 Работа в проект "Мюзикъл (музикална драма и комедия)" І част MUSM548 Практика "Музикъл (музикална драма и комедия)" І част MUSM645 Сценични умения за мюзикъл (музикална драма и комедия) ІІ част MUSM647 Работа в проект "Мюзикъл (музикална драма и комедия)" ІІ част MUSM648 Практика "Мюзикъл (музикална драма и комедия)" ІІ част MUSM745 Сценични умения за мюзикъл (музиална драма и комедия) ІІІ част MUSM746 Стаж - Проект "Мюзикъл (музикална драма и комедия)" MUSM914 Проект: Реализация на тематично - музикален спектакъл I част MUSM924 Проект: Реализация на тематично - музикален спектакъл II част
 • доц. д-р Татяна Соколова MUSM440 Танц за мюзикъл, музикална драма и комедия MUSM446 Практика: Пеене и танц в мюзикъл MUSM540 Танц за мюзикъл, музикална драма и музикална комедия І част MUSM546 Практика: Пеене и танц в мюзикъл І част MUSM640 Танц за мюзикъл, музикална драма и музикална комедия ІІ част MUSM646 Практика: Пеене и танц в мюзикъл ІІ част MUSM740 Танц за мюзикъл, музикална драма и музикална комедия ІІІ част
 • гл. ас. д-р Ана Линчева MUSM401 ....
 • гл. ас. д-р Златка Златкова MUSM114 Камерна музика / пеене I част MUSM214 Камерна музика / пеене ІІ част
 • гл. ас. д-р Илиян Парасков MUSM107PS Поп и джаз пеене MUSM214 Камерна музика / пеене ІІ част MUSM314 Камерна музика / пеене ІІІ част MUSM402 ... MUSM404 .... MUSM444 Пеене за мюзикъл (музикална драма и комедия) MUSM544 Пеене за мюзикъл (музикална драма и комедия) І част MUSM641 Ансамбли в мюзикъла (музикална драма и комедия) І част MUSM644 Пеене за мюзикъл (музикална драма и комедия) ІІ част MUSM741 Ансамбли в мюзикъла (музикална драма и комедия) ІІ част MUSM744 Пеене за мюзикъл (музикална драма и комедия) ІІІ част
 • гл. ас. д-р Нели Маринкова MUSM107PS Поп и джаз пеене MUSM402 ... MUSM404 .... MUSM444 Пеене за мюзикъл (музикална драма и комедия) MUSM544 Пеене за мюзикъл (музикална драма и комедия) І част MUSM644 Пеене за мюзикъл (музикална драма и комедия) ІІ част MUSM744 Пеене за мюзикъл (музикална драма и комедия) ІІІ част
 • д-р Ермила Швайцер MUSM114 Камерна музика / пеене I част MUSM158 Акомпанимент І част MUSM214 Камерна музика / пеене ІІ част MUSM258 Акомпанимент ІІ част MUSM314 Камерна музика / пеене ІІІ част MUSM376 Акомпанимент ІІІ част MUSM641 Ансамбли в мюзикъла (музикална драма и комедия) І част MUSM741 Ансамбли в мюзикъла (музикална драма и комедия) ІІ част
 • почетен професор д-р Етиен Леви MUSM107PS Поп и джаз пеене MUSM402 ... MUSM404 .... MUSM444 Пеене за мюзикъл (музикална драма и комедия) MUSM544 Пеене за мюзикъл (музикална драма и комедия) І част MUSM644 Пеене за мюзикъл (музикална драма и комедия) ІІ част MUSM744 Пеене за мюзикъл (музикална драма и комедия) ІІІ част
 • д-р Наталия Афеян MUSM027 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство, I част MUSM107CS Класическо пеене MUSM170 Актьорско майсторство I част MUSM270 Актьорско майсторство ІІ част MUSM370 Актьорско майсторство ІІІ част MUSM402 ... MUSM404 .... MUSM443 Актьорско майсторство MUSM444 Пеене за мюзикъл (музикална драма и комедия) MUSM445 Сценични умения за мюзикъл (музикална драма и комедия) MUSM446 Практика: Пеене и танц в мюзикъл MUSM447 Работа в проект "Мюзикъл, музикална драма и комедия" MUSM448 Практика - "Мюзикъл (музикална драма и комедия)" MUSM544 Пеене за мюзикъл (музикална драма и комедия) І част MUSM545 Сценични умения за мюзикъл, музикална драма и комедия І част MUSM546 Практика: Пеене и танц в мюзикъл І част MUSM547 Работа в проект "Мюзикъл (музикална драма и комедия)" І част MUSM548 Практика "Музикъл (музикална драма и комедия)" І част MUSM641 Ансамбли в мюзикъла (музикална драма и комедия) І част MUSM642 Музикален и актьорски анализ за мюзикъл І част MUSM644 Пеене за мюзикъл (музикална драма и комедия) ІІ част MUSM645 Сценични умения за мюзикъл (музикална драма и комедия) ІІ част MUSM646 Практика: Пеене и танц в мюзикъл ІІ част MUSM647 Работа в проект "Мюзикъл (музикална драма и комедия)" ІІ част MUSM648 Практика "Мюзикъл (музикална драма и комедия)" ІІ част MUSM741 Ансамбли в мюзикъла (музикална драма и комедия) ІІ част MUSM742 Музикален и актьорски анализ на мюзикъл ІІ част MUSM744 Пеене за мюзикъл (музикална драма и комедия) ІІІ част MUSM745 Сценични умения за мюзикъл (музиална драма и комедия) ІІІ част MUSM746 Стаж - Проект "Мюзикъл (музикална драма и комедия)" MUSM914 Проект: Реализация на тематично - музикален спектакъл I част MUSM924 Проект: Реализация на тематично - музикален спектакъл II част
 • преп. Симеон Симеонов MUSM170 Актьорско майсторство I част MUSM270 Актьорско майсторство ІІ част MUSM370 Актьорско майсторство ІІІ част MUSM443 Актьорско майсторство MUSM445 Сценични умения за мюзикъл (музикална драма и комедия) MUSM447 Работа в проект "Мюзикъл, музикална драма и комедия" MUSM448 Практика - "Мюзикъл (музикална драма и комедия)" MUSM545 Сценични умения за мюзикъл, музикална драма и комедия І част MUSM547 Работа в проект "Мюзикъл (музикална драма и комедия)" І част MUSM548 Практика "Музикъл (музикална драма и комедия)" І част MUSM645 Сценични умения за мюзикъл (музикална драма и комедия) ІІ част MUSM647 Работа в проект "Мюзикъл (музикална драма и комедия)" ІІ част MUSM648 Практика "Мюзикъл (музикална драма и комедия)" ІІ част MUSM745 Сценични умения за мюзикъл (музиална драма и комедия) ІІІ част MUSM746 Стаж - Проект "Мюзикъл (музикална драма и комедия)" MUSM914 Проект: Реализация на тематично - музикален спектакъл I част MUSM924 Проект: Реализация на тематично - музикален спектакъл II част
 • Петър Бакалов MUSM170 Актьорско майсторство I част MUSM270 Актьорско майсторство ІІ част MUSM370 Актьорско майсторство ІІІ част MUSM443 Актьорско майсторство MUSM445 Сценични умения за мюзикъл (музикална драма и комедия) MUSM447 Работа в проект "Мюзикъл, музикална драма и комедия" MUSM448 Практика - "Мюзикъл (музикална драма и комедия)" MUSM545 Сценични умения за мюзикъл, музикална драма и комедия І част MUSM547 Работа в проект "Мюзикъл (музикална драма и комедия)" І част MUSM548 Практика "Музикъл (музикална драма и комедия)" І част MUSM645 Сценични умения за мюзикъл (музикална драма и комедия) ІІ част MUSM647 Работа в проект "Мюзикъл (музикална драма и комедия)" ІІ част MUSM648 Практика "Мюзикъл (музикална драма и комедия)" ІІ част MUSM745 Сценични умения за мюзикъл (музиална драма и комедия) ІІІ част MUSM746 Стаж - Проект "Мюзикъл (музикална драма и комедия)" MUSM914 Проект: Реализация на тематично - музикален спектакъл I част MUSM924 Проект: Реализация на тематично - музикален спектакъл II част