Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Наука за литературата, Митология и религия, Историческото познание; практически курсове като - Арабски език, Превод и коментар на текстове, Увод в арабо-мюсюлманската литература, Увод в арабо-мюсюлманската цивилизация и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)
 • проф. Иван Касабов, д.н. GENB025 Култура и семиотика
 • проф. Иван Младенов, д.н. GENB025 Култура и семиотика
 • проф. Кристиан Банков, д.н. GENB025 Култура и семиотика
 • проф. д-р Веселин Методиев GENB019 Историческото познание
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021 Митология и религия
 • проф. д-р Христо Тодоров GENB019 Историческото познание
 • проф. Михаил Неделчев GENB024 Наука за литературата
 • доц. д-р Мариана Малинова ARAB003 Увод в арабо-мюсюлманската цивилизация ARAB211 Практическа арабска граматика ARAB216 Шариатът в съвременния свят: проблеми и решения ARAB322 Мюсюлманските общества ARAB510 Практически арабски език ARAB529 Практика ARAB534 Семинар ARAB541 Представите за отвъдното и края на света в исляма ARAB610 Практически арабски език ARAB633 Практика 1 част ARAB634 Семинар"Ориенталия" 1 част ARAB710 Практически арабски език ARAB745 Векът на Просвещението: ревизия на традицията през ХХ в. ARAB752 Стаж ARAB810 Практически арабски език ARAB818 Ислям и политика ARAB819 Арабски национализъм: текстове и интерпретации ARAB852 Проблеми на превода на класическа и съвременна художествена проза ARAB854 Стаж
 • доц. д-р Павел Павлович ARAB214 Културата на Предислямска Арабия ARAB417 Арабите и ислямът в Средновековието ARAB510 Практически арабски език ARAB540 Средновековни арабо-мюсюлмански извори ARAB654 Мюсюлманска Испания ARAB710 Практически арабски език ARAB810 Практически арабски език
 • доц. д-р Светла Янева ARAB746 Ислямът на Балканите
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB021 Митология и религия
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021 Митология и религия
 • гл. ас. д-р Велин Белев ARAB005 Превод и коментар на текстове ARAB006 Разговорен арабски език - I част ARAB010 Разговорен арабски език - II част ARAB116 Коранът: свещената книга на Исляма ARAB117 Арабски език в диалози - I част ARAB221 Арабски език в диалози ARAB317 Арабска калиграфия ARAB415 Превод на публицистичен текст ARAB510 Практически арабски език ARAB529 Практика ARAB532 Разговорен арабски език ARAB534 Семинар ARAB633 Практика 1 част ARAB634 Семинар"Ориенталия" 1 част ARAB637 Суфизмът - мистическото измерение на исляма ARAB710 Практически арабски език ARAB752 Стаж ARAB810 Практически арабски език ARAB812 Суфизмът в текстове ARAB832  Ислямската архитектура - образите на невидимото ARAB854 Стаж
 • гл. ас. д-р Неделя Китаева ARAB007 Увод в арабо-мюсюлманската литература ARAB111 Практическа арабска граматика ARAB117 Арабски език в диалози - I част ARAB221 Арабски език в диалози ARAB319 Арабски език в текстове - I част ARAB321 Арабски език в текстове - II част ARAB424 Превод на литературен текст ARAB510 Практически арабски език ARAB514 Ранносредновековна арабска литература ARAB529 Практика ARAB533 Големите арабски книги - "Хиляда и една нощ" ARAB534 Семинар ARAB610 Практически арабски език ARAB622 Модерна арабска литература ARAB633 Практика 1 част ARAB634 Семинар"Ориенталия" 1 част ARAB710 Практически арабски език ARAB735 Арабска митология, фолклор и традиции ARAB752 Стаж ARAB810 Практически арабски език ARAB817 Арабска поезия ARAB854 Стаж OOFL181 Арабски език, А1 OOFL281 Арабски език, А2 OOFL381 Арабски език, В1.1 OOFL481 Арабски език, В1.2
 • д-р Анка Стоилова ARAB840 Арабски ръкописи
 • Али Талиб ARAB513 Арабският език в масмедиите
 • Веселина Райжекова ARAB314 Тематична лексика ARAB318 Географска карта на арабския свят ARAB510 Практически арабски език ARAB638 Бизнес етикет в арабския свят ARAB650 Превод на административно-правен текст ARAB651 Консекутивен превод ARAB710 Практически арабски език ARAB717 Превод на специализиран текст ARAB750 Симултанен превод ARAB751 Консекутивен превод ARAB810 Практически арабски език ARAB850 Симултанен превод
 • Емил Мирчев ARAB516 Ориентът и Западна Европа- парадоксите на пресичащите се култури
 • Мирослав Зафиров ARAB511 Политически учения в исляма
 • Сафиназ Ел Тарути ARAB813 Съвременна история на арабския свят
 • Христина Чобанова-Ангелова ARAB635 Арабски диалекти