Мода

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Антропология, Обща история на изобразителното изкуство, Древни цивилизации; аудиторни курсове като - Въведение в модния дизайн, Конструиране и моделиране на облеклото, Текстилен дизайн, Проучвания и прогнози в модата и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и тренингови курсове. Студентите имат възможност да изберат да продължат следването си в модул "Моден дизайн" или в модул "Констуиране в модата".

прочети още
Мода
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. GENB036 Древните цивилизации
 • проф. д-р Христо Петров KROB505 Машини и съоръжения за шевната промишленост
 • проф. д-р Елена Тодорова ARTB930 Трикотаж, І част ARTB938 Трикотаж - ІІ част MODB102 Изобразителна методика на дизайна - I част MODB103 Експериментални рисунки - I част MODB106 Форми и обеми в модата - I част MODB202 Изобразителна методика за дизайна - II част MODB203 Експериментални рисунки - II част MODB206 Форми и обеми в модата - II част MODB306 Фирмен стил на модна марка MODB311 Модни аксесоари - І част MODB406 Специализиран софтуер за моден дизайн MODB408 Модни аксесоари - ІІ част MODB507 Проект: Аксесоари MODB508 Печатни техники в текстила - І част MODB606 Проект: Модни допълнения MODB607 Печатни техники в текстила - ІІ част MODB720 Нестандартни накити MODB722 Проект: Нестандартни накити MODB805 Детайли в облеклото
 • проф. д-р Емилия Панайотова ARTB685 Проект - текстил - щампи ARTB858 Проект "Текстилни експерименти и повърхности" KROB508 Текстилно материалознание MODB101 Основи на дизайна - I част MODB201 Основи на дизайна - II част MODB311 Модни аксесоари - І част MODB408 Модни аксесоари - ІІ част MODB757 Уникални техники в текстила - I част MODB807 Уникални техники в текстила - II част
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. д-р Тома Томов GENB058 Въведение в християнството
 • проф. д-р Христо Петров KROB504 Технология и организация на шевното производство
 • доц. д-р Тодор Стоилов KROB610 Машини и съоръжения за трикотажната промишленост
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Елена Савова ARTB941 Стилистика на българския национален костюм MODB708 Детайли в облеклото - І част
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология MODB726 Култура на лукса и модата
 • доц. д-р Кристина Савова ARTB936 Стилове в облеклото през вековете KROB501 Технически скици MODB003 Графични изображения в модата MODB006 Визуализация на модна фигура MODB020 Въведение в модния дизайн - І част MODB022 Въведение в модния дизайн - ІІ част MODB106 Форми и обеми в модата - I част MODB107 Технологични процеси при изработката на облекло – I част MODB206 Форми и обеми в модата - II част MODB207 Технологични процеси при изработката на облекло – II част MODB303 Функция и форма в облеклото MODB305 Проучвания и прогнози в модата MODB310 Съвременни модни стилове MODB403 Принципи на проектирането на облекло MODB405 Модни тенденции MODB501 Дизайн на дамско облекло MODB502 Дамска колекция проектиране MODB604 История на модата MODB700 Стаж MODB724 Моден дизайн, производство и брандинг – I част MODB727 Градиране и моделиране за серийно производство MODB728 CAD системи и 3D визуализации в модната индустрия MODB816 Стаж MODB827 Моден дизайн, производство и брандинг – II част MODB829 Управление на специални събития в модната индустрия MODB830 Прототипиране на моден продукт MODB831 Стаж MODB832 Проект: Старт-ъп модна колекция
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Яна Дворецка ARTB648 Традиционни облекла KROB507 Исторически костюм KROB607 Костюмът през XX век MODB020 Въведение в модния дизайн - І част MODB022 Въведение в модния дизайн - ІІ част MODB106 Форми и обеми в модата - I част MODB206 Форми и обеми в модата - II част MODB303 Функция и форма в облеклото MODB403 Принципи на проектирането на облекло MODB700 Стаж MODB706 Стайлинг MODB709 Теория на модата MODB714 Проект: Моден дизайн MODB756 Устойчива мода MODB816 Стаж MODB823 Модата в дигитална среда MODB825 Мода и сцена
 • доц. Борис Данаилов GENB030 История на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 История на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова KROB502 Конструиране на дамско горно облекло KROB503 Моделиране на дамско горно облекло KROB506 Corel Draw - технически скици KROB510 CAD система OPTIITEX KROB511 Практика в производствено предприятие - дамско горно облекло KROB512 Проект: Конструиране на дамско горно облекло KROB513 Проект: Моделиране на дамско горно облекло KROB514 Проект: Corel Draw - технически скици KROB601 Трансформативно конструиране KROB602 Трансформативно моделиране KROB603 Конструиране - експерименти KROB604 Моделиране - експерименти KROB605 AutoCAD - конструиране на облекло KROB606 CAD система SPEEDSTEP KROB611 Практика в производствено предприятие - трикотаж KROB612 Проект: Конструиране на дамско горно облекло KROB613 Проект: Моделиране на дамско горно облекло KROB614 Проект: AutoCAD - конструиране на облекло MODB301 Конструиране на облеклото - I част MODB309 Моделиране на облеклото - I част MODB401 Конструиране на облеклото - II част MODB402 Моделиране на облеклото - II част MODB407 Компютърно конструиране на облекло (AutoCAD) MODB500 Практика - І част MODB504 Конструиране на облекло - ІІІ част MODB505 Моделиране на облеклото - ІІІ част MODB600 Практика - ІІ част MODB602 Конструиране на облекло ІV част MODB603 Моделиране на облеклото - ІV част MODB705 CAD системи в модната индустрия MODB718 Конструктивни експерименти – I част MODB727 Градиране и моделиране за серийно производство MODB728 CAD системи и 3D визуализации в модната индустрия MODB803 CAD системи в модната индустрия MODB822 Конструктивни експерименти – II част MODB830 Прототипиране на моден продукт
 • гл. ас. д-р Румен Кожухаров ARTB856 Графично оформяне на портфолио за мода MODB732 Проект: Компютърно генериран дизайн MODB833 Семинар: Модно портфолио
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова ADVB004 Основи на маркетинга BAMB522 Интегрирани маркетингови комуникации BAMB703 Рекламна политика MODB829 Управление на специални събития в модната индустрия
 • гл. ас. д-р Стоян Бунджулов ARTB755 Компютърно проектиране: Illustrator MODB717 Модно портфолио – I част MODB821 Модно портфолио – II част
 • гл. ас. д-р Яна Василева ARTB755 Компютърно проектиране: Illustrator KROB506 Corel Draw - технически скици KROB514 Проект: Corel Draw - технически скици MODB104 Компютърно проектиране: Corel Draw MODB204 Компютърно проектиране: Photoshop MODB306 Фирмен стил на модна марка MODB406 Специализиран софтуер за моден дизайн
 • ас. Кристина Колодеева ARTB941 Стилистика на българския национален костюм MODB501 Дизайн на дамско облекло MODB502 Дамска колекция проектиране MODB700 Стаж MODB723 Моден продукт – проектиране, иновации и креативни подходи – I MODB729 Анализ и дизайн на модни колекции MODB816 Стаж MODB826 Моден продукт – проектиране, иновации и креативни подходи – II част MODB831 Стаж MODB832 Проект: Старт-ъп модна колекция MODB833 Семинар: Модно портфолио
 • ас. Мария Миличин MODB311 Модни аксесоари - І част
 • д-р Евгения Цанкова MODB720 Нестандартни накити
 • д-р Йосиф Аструков MODB811 Фотография
 • д-р Милка Александрова MODB828 Стайлинг и презентация на моден продукт
 • преп. Станимир Божилов MODB102 Изобразителна методика на дизайна - I част MODB103 Експериментални рисунки - I част MODB202 Изобразителна методика за дизайна - II част MODB203 Експериментални рисунки - II част
 • преп. Татяна Пенчева-Георгиева KROB502 Конструиране на дамско горно облекло KROB503 Моделиране на дамско горно облекло KROB508 Текстилно материалознание KROB509 Технология на облеклото I част KROB511 Практика в производствено предприятие - дамско горно облекло KROB512 Проект: Конструиране на дамско горно облекло KROB513 Проект: Моделиране на дамско горно облекло KROB601 Трансформативно конструиране KROB602 Трансформативно моделиране KROB603 Конструиране - експерименти KROB604 Моделиране - експерименти KROB609 Технология на облеклото II част KROB611 Практика в производствено предприятие - трикотаж KROB612 Проект: Конструиране на дамско горно облекло KROB613 Проект: Моделиране на дамско горно облекло MODB301 Конструиране на облеклото - I част MODB309 Моделиране на облеклото - I част MODB401 Конструиране на облеклото - II част MODB402 Моделиране на облеклото - II част MODB500 Практика - І част MODB510 Технология в модата MODB600 Практика - ІІ част MODB700 Стаж MODB816 Стаж
 • Ивияна Зашева MODB501 Дизайн на дамско облекло MODB502 Дамска колекция проектиране MODB510 Технология в модата
 • Мая Каранешева MODB706 Стайлинг MODB823 Модата в дигитална среда MODB825 Мода и сцена
 • Милена Начева   MODB107 Технологични процеси при изработката на облекло – I част MODB207 Технологични процеси при изработката на облекло – II част
 • Милена Начева MODB303 Функция и форма в облеклото MODB500 Практика - І част MODB504 Конструиране на облекло - ІІІ част MODB505 Моделиране на облеклото - ІІІ част MODB602 Конструиране на облекло ІV част MODB603 Моделиране на облеклото - ІV част MODB719 Експериментални практики в модата – I част MODB721 Обемно проектиране и конструиране – I част MODB738 Обемно проектиране и конструиране – II част MODB824 Експериментални практики в модата – II част
 • Милка Александрова MODB725 Моден мърчандайзинг
 • Петрунка Джукелова MODB708 Детайли в облеклото - І част MODB721 Обемно проектиране и конструиране – I част MODB738 Обемно проектиране и конструиране – II част
 • Рени Бинева KROB606 CAD система SPEEDSTEP
 • Теодора Момекова ARTB648 Традиционни облекла ARTB930 Трикотаж, І част ARTB936 Стилове в облеклото през вековете ARTB938 Трикотаж - ІІ част KROB501 Технически скици KROB507 Исторически костюм KROB607 Костюмът през XX век KROB608 Трикотаж MODB305 Проучвания и прогнози в модата MODB405 Модни тенденции MODB503 Дизайн на мъжко облекло MODB506 Проект : Дамско облекло MODB604 История на модата MODB605 Проект: Традиционни облекла MODB709 Теория на модата MODB719 Експериментални практики в модата – I част MODB756 Устойчива мода MODB824 Експериментални практики в модата – II част