Романски езици (испански)

Кратко представяне на програмата:

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към актуалните проблеми в езиковедските изследвания на испанския език и цели да подготви високо компетентни изследователи и преподаватели в интердисциплинарната област на испанистиката. Организираните от департаментите семинари, конференции, дискусионните форуми и участието в международни проекти са част от обучението.

прочети още
Романски езици (испански)