Изкуствознание и визуални изследвания

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага широкопрофилен и интердисциплинарен подход към конкретното научното изследване на докторанта. Докторантите се запознават с методологията и методите на изследване и преподаване в областта на изкуствознанието.

Семинарите в програмата предлагат многостранно и високоспециализирано професионално знание в областта на историята на изкуството и културата.

прочети още
Изкуствознание и визуални изследвания

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: 1294
Научна специалност: 1500

Практики:

Програмата предлага практики и стажове в следните институции, с които има сключени договори : Национална галерия за чуждестранно изкуство; Регионален исторически музей (РИМ) Враца и Община Враца, Археологически музей - Созопол, Археологически музей - Несебър и Община Несебър, РИМ Шумен и Община Шумен, Художествена галерия - Смолян и Община Смолян, РИМ Казанлък, РИМ Сливен, РИМ Хасково и Община Хасково, Худовествена галерия - Сливен, както и с други културни институции по специфична договореност.

Международна мобилност:

По европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм" има сключени договори с университети в Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Полша, Дания.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават:

- познания върху съвременните постижения в областта на хуманитарните науки, културните изследвания, визуалната култура и историята на изкуството;

- умения за провеждане на научно изследване и за писане на научноизследователски текст.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да се реализират в сферата на висшето образование, научните изследвания, издателската, музейната и изложбена дейност.

Департамент, предложил програмата:

Изкуствознание и история на културата