Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Програмна схема

В V и VI семестър се записват 6 от 8 аудиторни курса и една задължителна практика, също така се избира една извънаудиторна форма или чужд език. В VII семестър се записват 6 от 8 аудиторни курса и се преминава стаж от 120 часа - 12 кр. В VIII семестър се записват 5 от 7 аудиторни курса и се преминава стаж от 180 часа - 15 кр.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

5-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)