Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Програмна схема

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

1-ви семестър

Практически курсове (кредитни)

Курс по чужд език