Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Кратко представяне на програмата:

Програмата обхваща всички аспекти на предприемачеството, иновациите и технологичното управление на съвременните компютърни и комуникационни технологии. Аспектите на организацията на управление на знания, проектното финансиране за иновации, предприемачеството в електронните медии и телекомуникационни оператори, аспектите на съвременните иновационни технологии, реализация на инвестиционни и технологични проекти в телекомуникациите и компютърните технологии. Програмата има една специализация:

- Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Програмата предлага надграждащ семесър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" в направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават базисни познания по телекомуникации.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

Кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул, определени от приемната комисия.

Кандидатите с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" записват надграждащ семестър.