CSCB845 Компютърна сигурност

Анотация:

• Усвояване по общоприети международни стандарти на различни знания и офис-умения за компютърната сигурност в Интернет.

• Коментират се формите за защита на информационните потоци.

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

гл. ас. Георги Шарков  д-р
доц. Димитрина Полимирова-Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да използват отделни процедури за защита в операционните системи;

2) могат:

• да прилагат наученото за оценка и анализ на компютърната сигурност.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• елементарна компютърна грамотност;

• елементарни познания по мрежови технологии;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

- 10BASE-2

- 10BASE-5

- ActiveX

- Administrator

- Advanced Encryption Standard (AES)

- Anonymous email/remailer

- Applet

- Application gateways (firewalls)

- Appz

- Audit

- Authenticate

- Back door

- Biometric access controls

- Buffer overflow

- CERT (Computer Emergency Response Team)

- Checksum

- Common Gateway Interface (CGI)

- Crack

- Data Encryption Standard (DES)

- DDoS (Distributed Denial of Service)

- DoS (Denial of Service)

- DNS spoofing

- Digital certificate

- Encryption

- Firewall

- Flood, Floods, Flooder

- Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

- Information warfare

- International Data Encryption Algorithm (IDEA)

- Internet worm

- Intrusion detection

- IP (Internet Protocol)

- IPSec

- Java

- JavaScript

- JScript

- Kerberos

- Keystroke Recorder

Литература по темите:

• Ларс Кландер, Защита от хакери, СофтПрес, София, 1999, ISBN 954-685-055-1.

• Lars Klander, Hacker Proof: The Ultimate Guide to Network Security, Jamsa Press, 1999.

• Анонимус, Максимална защита, Книги 1&2, ИнфоДАР, София, 2001, ISBN 954-761-070-8.

• Anonymous, Maximum security, Book 1&2, Sams Publishing, Indianapolis, 2001, 3ed Edition, ISBN 0-672-31871-7.

• Майк Шима, Брадли Джонсън, Анти-Хакер, СофтПрес ООД, 2005, ISBN 954-685-324-0.

• Mike Shema, Bradley Johnson, Anti-Hacker Tool Kit, McGraw-Hill Companies, 2004.

• Paul Wolfe, Charlie Scott & Mike Erwin, Anti-Spam Tool Kit, McGraw-Hill Companies, 2004.

• Пол Улфе, Чарли Скот, Майк Ъруин, Анти-Спам, СофтПрес ООД, 2005, ISBN 954-685-328-3.

• Швета Базин, Основи на Мрежовата Сигурност, Дуо Дизайн ООД, 2004, ISBN 954-8396-21-1.

• Shweta Bhasin, Web Security Basics, Premier Press, 2004.

• Ашок Апу, Администриране и Защита на Apache Server, Дуо Дизайн ООД, 2004, ISBN 954-8396-19-Х.

• Ashok Appu, Administering and Securing the Apache Server, Premier Press, 2004.

• Харприт Гангули, JAVA Сигурност, Дуо Дизайн ООД, 2004, ISBN 954-8396-24-6.

• Harpreet Sethi, Java ™ Security, Premier Press, 2005, (английско издание).

• Рупендра Джийт Санду, Оцеляване при Бедствия и Аварии, Дуо Дизайн ООД, 2004, ISBN 954-8396-20-3.

• Roopendra Jeet Sandhu, Disaster Recovery Planning, Premier Press, 2004.

• Сурби Малхотра, Microsoft .NET Framework Сигурност, Дуо Дизайн ООД, 2005, ISBN 954-8396-25-4.

• Surbhi Malhotra, Microsoft .NET Framework Security, Premier Press, 2005.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

1) Тест 1 - 25% (7-мо занятие)

2) Тест 2 - 25% (14-то занятие)

3) Курсова работа - 50% (защита на 15-то занятие)

или

Оценяване от изпит:

1) Тест - 50%.

2) Курсова работа - 50%.