ARAB828 Самостоятелна работа "Съвременна история на арабския свят"

Анотация:

Целта на този курс е да даде възможност на студентите да задълбочат познанията си, придобити в теоретичния курс: „Ислям и политика“. Самостоятелната работа е организирана около предварително определени теми, свързани с историята и религията на арабския свят.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Георги Проданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните политически и религиозни понятия на исляма;

• да работят с основната референтна литература по зададена тема;

2) могат:

• критически да анализират политическите процеси в арабските страни

• и да ги разглеждат в историческа перспектива..


Предварителни изисквания:
Студентите да са записали курса „Ислям и политика“Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ПРИМЕРНИ ТЕМИ:

1. Ислямският свят след Втората световна война: политическа реформа в Мароко и Алжир. Йемен.

2. Египет: от монархия към република. Ислямът като политически фактор.

3. Уаххабизъм и възникване на саудитската държава.

4. Израел и арабите. Близкоизточен конфликт.

5. Иранската революция през 1979 г. Религиозно просвещение и реформи при аятоллах Хомейни.

6. Ислям и ислямизъм. Радикален ислям: Мюсюлмански братя, Хамас, Хизбуллах, Ал-Каида.

7. Сирия: управление на Хафез ал-Асад, БААС. Ролята а Сирия в палестинския проблем.

8. Либия: Либия (1951), Либия на Кадафи.

9. Ливан: гражданската война (1975-1990).

10. Ирак: от монархия към република. БААС, Саддам Хусейн, война с Кувейт, „Войната в Залива“. Ирак днес.

Литература по темите:

• Абду Филали-Ансари, „Какво е либерален ислям?Източниците на просветената мюсюлманска мисъл“, списание „Ориенталия“ 6/2007.

• Лоранс, Анри, История на Арабския Изток 1798-1945, Кама, 2009.

• Световните религии и демокрацията, Антология, Българско училище за политика, Нов български университет, 2010. Част 5: ИСЛЯМ - 5 текста, посветени на съвременния ислям.

• Еспозито, Дж., Ислямската заплаха – мит или реалност. изд. „Златорог”, 2003.

• Корм, Жорж, История на Близкия изток/от Древността до наши дни. изд. „Рива”, София 2009 г.

• Мирчева, Христина, Близък изток – интереси, амбиции, конфликти (1948-1988), София, изд. „Везни” 1998

• Пеев, Й. Съвременният ислям, София 1999 г.

• Чуков, Вл. Ислямски фундаментализъм. „Изток-Запад”, 2004.

Библиография на английски език в библиотеката на НБУ:

• The Cambridge history of Islam : Vol. 1 A : The central islamic lands form pre-islamic times to the First World War / Ed. by P. M. Holt, Ann K. S. Lambton, Bernard Lewis

• http://qopac.nbu.bg/EOSWeb/OPAC/TitleView/CompleteDisplay.aspx?FromOPAC=true&DbCode=0&PatronCode=0&Language=bulgarian&RwSearchCode=0&WordHits=islam&BibCodes=77863259

• Die fundamentalistische Herausforderung : Der Islam und dei Weltpolitik / Bassam Tibi

• http://qopac.nbu.bg/EOSWeb/OPAC/TitleView/CompleteDisplay.aspx?FromOPAC=true&DbCode=0&PatronCode=0&Language=bulgarian&RwSearchCode=0&WordHits=islam&BibCodes=95174266

• A history of the modern Middle East / William L. Cleveland, Martin Bunton

• http://qopac.nbu.bg/EOSWeb/OPAC/TitleView/CompleteDisplay.aspx?FromOPAC=true&DbCode=0&PatronCode=0&Language=bulgarian&RwSearchCode=0&WordHits…………………………………………………………………………………..

Средства за оценяване:

писмена задача