TENB024 Съвременни английски драматурзи

Анотация:

Театър на английски език

Преподавател(и):

преп. Андрей Андреев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: