ESPB830 Превод при делови преговори

Анотация:

Курсът излага основното терминологично ядро и подготвя студентите за превод от испански език при делови преговори с умерена трудност. През първите пет седмици (10 часа) студентите се запознават с основните преводачески проблеми, свързани с този вид дейност, на базата на конкретен преводен материал - участие в обсъждането на конкретни преводи, индивидуална работа и пр. След шестата седмица студентите трябва да са готови да пристъпят към напълно самостоятелна работа. Тя включва усвояване на възможностите за вариантност при превода на различни теми в областта на деловото общуване; превод на различни по трудност икономически текстове чрез постепенно разширяване на тематичния кръг и усложняване на структурата на текста; анализ на преводите и събиране на разнообразен тематичен материал.

прочети още
Приложен испански език

Преподавател(и):

доц. Анушка Леви  д-р
преп. Любка Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основната икономическа и делова терминология, познават правилата и етикета при деловото общуване.

2) могат:

• да превеждат достъпни комуникационни текстове по време на делово общуване.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Много добро владеене на испански език (минимум В1/В2 по Езиковата рамка на Съвета на Европа) и интерес към икономическата и безнес тематика.

- Познания за деловото общуване в България и Испания, и за международните бизнес взаимоотношения.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Основни теоретични принципи в контекста на образователните цени на курса. Дефиниране и делимитиране на деловото общуване.

2. Практическо занимание.

3. Видове делово общуване и основни инструменти на общуването.

4. Основна терминология при деловото общуване, използвана в умерени по трудност текстове на испански език.

5. Практическо занимание.

6. Видове делови преговори и основни цели на преговарянето.

7. Практическо занимание.

8. Адекватност на превода при делови преговори.

9. Практическо занимание.

10. Вариантност в превода при делови преговори с оглед на специфичните изисквания на адресата, за когото е предназначена информацията.

11. Практическо занимание.

12. Анализ и превод на делови и бизнес текстове (от испански на български език), посветени на финансови и икономически теми.

13. Практическо занимание.

14. Превод и съпоставка на текстове по идентични въпроси, застъпващи противоположни гледни точки.

15. Практическо занимание.

Литература по темите:

• Статии от вестници и от Интернет с общоикономическа, бизнес и делова тематика на испански и на български език.

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ 50%

фИНАЛЕН ИЗПИТ: Устен превод 100 %