ESPB819 Самостоятелна работа "Испаноамериканска литературна антология"

Анотация:

Курсът представялава самостоятелна работа и има за цел студентите да разработят самостоятелно материали по избрана от тях тема.

прочети още
Приложен испански език

Преподавател(и):

гл. ас. Венета Сиракова  д-р
преп. Любка Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще могат да подбират сами необходимата библиография по определена тема, да работят сами с подбраната библиография, ще умеят да се ориентират в проблематиката на избраната тема и да изразят в писмена форма наученото.
Предварителни изисквания:
Да е минат курсът по испанска литература и студентите да са изготвили - евентуално, при избор от тяхна страна - материалите по испанска литературна антология.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

В зависимост от избраната тема, във връзка с курса по испаноамериканска литература.

Литература по темите:

Посочената в курса по испаноамериканска литература и допълнителна - подбрана от студента във връзка с избраната тема.

Средства за оценяване:

Консултации с преподавателя в процеса на подготовка на материалите.