ESPB812 История на испаноамериканската литература

Анотация:

Курсът е от 30 академични часа. Чете се на испански език. Курсът предполага следните форми на аудиторна и извънаудиторна работа:

- лекции по История на испаноамериканската литература;

- семинарни занятия – анализ на литературни произведения;

- самостоятелна работа на студентите: подготовка на отделни семинарни занятия; изготвяне на курсова работа - есе по някой от изучаваните автори или произведения от препоръчителния списък;

- контролни работи под формата на тест, отговор на зададени въпроси или коментар на текст.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:

- да запознае студентите с основните етапи от развитието на испаноамериканската литература от нейното зараждане до наши дни;

- да направи връзка между историческото развитие на континента и развитието на литературата;

- да обоснове общността на испаноамериканската литература като сбор от проявата на националното своеобразие и на общите черти в испаноговорящата общност на латиноамериканския континент;

- да очертае мястото на испаноамериканската литература в световния литературен контекст;

- да развие у студентите умение да четат и анализират литературен текст.

прочети още
Приложен испански език

Преподавател(и):

гл. ас. Венета Сиракова  д-р
преп. Любка Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

- студентите да са усвоили умението да четат, разбират и тълкуват испаноамериканската литература в специфичния й контекст;

- студентите да познават основните моменти в историята на испаноамериканската литература и да са прочели главните произведения на най-изтъкнатите й представители.


Предварителни изисквания:
Да са минати курсът по испанска и по испаноамериканска цивилизация и курсът по история на испанската литература.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН:

1. Появата на испаноамериканската литература като сблъсък и синтез на етнии и култури – 2 ч.

2. Първи произведения на испаноамериканската литература. Жанрови характеристики – 2 ч.

3. Испаноамериканската литература на Възраждането, Класицизма и Барока. Инка Гарсиласо де ла Вега. Хуан Руис де Аларкон. Алонсо де Ерсиля. Бернардо де Балбуена. Сор Хуана Инес де ла Крус - 2 ч.

4. Освободителните борби и литературата м Испанска Америка – 2 ч.

5. Романтизмът в испаноамериканската литература. Характерни белези. Темата “цивилизация и варварство”. Ечевериа. Сармиенто – 2 ч.

6. Романът на Романтизма в испаноамериканската литература. Мармол, Исаакс, Рикардо Палма, Алтамирано, Авелянеда, Виляверде и др – 2 ч.

7. Поезията на Романтизма в испаноамериканската литература. Ередиа и др.- 2 ч.

8. Вторият Романтизъм в испаноамериканската литература. Сенеа, Сориля де Сан Мартин – 2 ч.

9. Испаноамериканският Модернизъм. Марти. Дарио – 2 ч.

10. Авангардната поезия в испаноамериканската литература. Валехо, Неруда, Уидобро, Гилен – 2 ч.

11. Романът на 20-те години на ХХ век в испаноамериканската литература. Гуиралдес, Ривера, Галегос – 2 ч.

12. Романът на Мексиканската революция от 1910 г. Асуела – 2 ч.

13. “Новият” испаноамерикански роман. Предвестници. Астуриас, Борхес, Рулфо, Карпентиер, Онети – 2 ч.

14. Новата испаноамериканска литература. Основни представители, характеристики, теми. Кортасар, Гарсия Маркес, Фуентес, Варгас Льоса. Второто поколение – 4 ч.

Литература по темите:

Автентични текстове от испаноамериканската литература

Средства за оценяване:

Оценката се формира от:

1) Участието на студента в работата по време на занятията.

2) Курсовата работа - есе.

3) Три контролни работи по време на семестъра. Датите на две от тях се обявяват предварително, третата е необявена.

4) Изпита.

В края на последното занятие преподавателят съобщава текущите оценки. Текущата оценка представлява 30% от окончателната оценка.