COMB898  Проект:"Журналистическо радио или телевизионно предаване"

Анотация:

Журналистика

Преподавател(и):

проф. Михаил Мелтев  д-р
 Калин Калчев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: