NJRN701 Телевизионно майсторство

Анотация:

Целта на курса е практически да подготви студентите за работа в телевизия. Да им създаде умения за изграждане както на цялостно предаване, така и на отделни негови компоненти. Ще се работи върху поведението пред камерата, „общуването” със зрителя, изпращането на послания. В процеса на работа ще се наблегне на усвояване на особеностите на всеки тв жанр. Ще се обучават за работа в екип. За да бъдат по-близко до тв обстановката, студентите ще имат възможност както чрез извънуадиторни занимания да наблюдават работата „на терен”, така и да практикуват в някои тв предавания.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

 Ралица Филипова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще бъдат запознати със спецификата на журналистическия труд, изразните средства в телевизията, структурата на тв екип; технологията по излъчване на телевизионно предаване, присъствие на журналиста в кадър, композиция на предаване.
Предварителни изисквания:
Писмена и езикова култура.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

• Журналистът - човекът, който е едновременно автор, психолог, следовател, анализатор и проповедник.

• Как да се превърнем в опитни наблюдатели?

• Намирането на интересни теми и събеседници – работа за златотърсачи…

• Кой кой е в телевизията?

• Основни професии и длъжности, свързани с телевизионното творчество;

• Най-важните въпроси, на които трябва да може да си отговаря всеки журналист: Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?

• Човешка археология или как да опознаем събеседника си без предварителна информация за него.

• Да се научим да разгадаваме езика на жестовете.

• Как да влияем с жестове и пози?

• “Забранените” жестове и пози в телевизиятаL

• Анкета, интервю, репортаж.

• Как да изберем най- подходящия жанр?

• Анкетата – разновидности. Правилният подбор на хората, които ще участват и мястото, на което ще бъде направена. Поведение на анкетиращия или как да получиш отговор на въпросите си? Допустима ли е манипулацията при анкетата?

• Видове интервю и как да изберем най - подходящата форма.

• Подготовка за интервюто. Определяне на основните цели и на личността, която ще бъде интервюирана.

• Как да открием трудните за намиране хора?

• Допустими и „недопустими” методи за набиране на предварителна информация.

• Определяне мястото на интервюто – подходящи и неподходящи места в зависимост от темата. ( Мястото също „говори”.)

• Интервю в директно предаване и „ на запис”.

• Пет работещи тактики за предразполагане на събеседника. Как да се държим по време на интервю.

• Кой е по-важният – журналистът или събеседникът?

• Въпросите, които никога не трябва да задаваме. Тактики на интервюто. Капаните, които трябва да избягваме или какво да не правим по време на интервю.

• Как да интервюираме хора с увреждания?

• Основни понятия и термини, които трябва предварително да знаем.

• Прожекция на документален филм.

Обсъждане на темата със специален гост.

• Етични норми и правила при интервюиране/ снимане на хора в неравностойно социално положение, жертви на насилие и хора със зависимости.

• Шаблоните, които трябва да избягваме.

• Прожекция на документален филм.

• Директното предаване - Как да се подготвим по темата.

• Основните елементи на успешното водене на живо.

• Поведение пред камера.

• Тайната на резервните сили.

• Реагиране в непредвидени ситуации.

Литература по темите:

• “Журналистиката – принципи и практика”/ Тони Харкъл

" Нервът телевизия" -Митко Новков

"Изкуството на интервюто" - М.Л.Стайн

"Езикът на жестовете" - Александър Вем

Средства за оценяване:

Анализ, есе, писане на сценарий и проект за тв предаване.