COMB884  Проект:"Стратегия за развитие на репутацията"

Анотация:

Курсът има за цел да научи студентите как да прилагат на практика принципите на създаване, управление, поддържане на репутацията на организациите и методите за измерване и оценяване на репутацията.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

проф. Десислава Бошнакова  д-р
гл. ас. Десислава Данкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как да измерва и оценява репутацията на организациите

• Как се сравнява репутацията с тази на конкурентите

• Как да изготвят стратегии за управлението на репутацията

2) могат:

• Да прилагат на практика теории за управление на репутацията

• Да провеждат изследвания за оценка на репутацията

• Да прилагат техники за измерване на репутацията


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Бошнакова, Десислава, „Проговорки”, София, 2009

2. Доулинг, Греъм, „Корпоративна репутация”, София, 2006

3. Маринов, Руси. Комуникационни стратегии. София, Издателство на НБУ, 2004

4. Сборник „Връзки с обществеността и изграждане на доверие”. Катедра ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността”, СУ „Св. Климент Охридски”, 1996 г.

5. Годишници на департамент „Масови комуникации”

6. Сборници от лятна школа по ПР, НБУ

Средства за оценяване:

В началото на курса всеки студент посочва личност или марка/компания, за чията репутация ще изготви стратегия.

Стратегията трябва да включва:

- анализ на настоящата репутация

- визия за желаната репутация

- стратегия за постигане на желаната репутация

- методи за оценка на репутацията - или как ще се измерва ефективността на стратегията.