NPRN704 Тактики за връзки с обществеността

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Да предстви пред студентите познатите досега ПР-тактики, да даде възможност на всеки студент поне веднъж сам да подготви за използване някои тактики и с това да му помогне при преминаването от сферата на теорията към реалността на практиката.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

доц. Евелина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Студентите да придобият знания и умения за подготовка и реализиране на ПР-тактики, които са неизменна част от дейността на всеки ПР практик.

1) знаят:

• Какви са традиционните тактики, използвани от ПР практиците у нас и по света

• Какви са спецификите на различните тактики и при какви условия се използват в практиката

2) могат:

• Да подготвят сами традиционните ПР тактики

• Да измерват и оценяват ефективността на отделните ПР тактики


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Преминат курс “Основи на ПР”Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план:

1. Увод към темата на курса – ПР тактики

2. Теория за съобщението за медиите

3. Изготвяне на мисия на организация

4. Изготвяне на съобщение за медиите

5. Изготвяне на съобщение за медиите за продукт

6. Комплект с информация за медиите – какво съдържа и как се подготвят материалите

7. Правила за изготвяне на брошури, флайъри и печатна реклама

8. Изготвяне на текст за брошура, флайър и печатна реклама

9. Изготвяне на проект за графичен дизайн на брошура, печатна реклама и флайър

10. Как се пишат речи и презентации

11. Подготовка на реч и презентация

12. Семинар: Изнасяне на реч и презентация

13. Семинар: Изнасяне на реч и презентация

14. Семинар: Изнасяне на реч и презентация

15. Основни елементи на статия, репортаж

16. Изисквания към организиране на пресконференция

17. Провеждане на пресконференция и писане на статия за печатна медиа

18. Използване на изображения и фотографии. Работа с фотографи и оператори.

19. Организиране на семинари и симпозиуми

20. Провеждане на примерен семинар

21. Интернет като начин на комуникация

22. Търсене на информация в Интернет за клиент на ПР фирма

23. Уебсайтовете като начин за комуникация с публиките

24. Търговски изложения – средство за комуникация с целеви публики

25. Изследванията – начин за постигане на позитивно медийно покритие

26. Спонсорство– дискусия за приложимостта на тактиката у нас

27. Тактики за вътрешните публики – някои специфични особености.

28. Тържествени церемонии и откривания

29. Фенклубове, конкурси, състезания

30. Обзор върху работата в курса

Литература по темите:

1. Годишник на департамент “Масови комуникации” 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 г., НБУ, София

2. Харис, Томас Л. (2002), Добавената стойност на пъблик рилейшънс. Тайното оръжие на интегрирания маркетинг. Рой комюникейшън, София

3. Котлър, Ф., Картаджая, Х. И Сетиаван, А. (2010), Маркетинг 3.0. От продуктите към клиентите към човешкия дух. Локус Пъблишинг, София

4. Кътлип, Сентър и Бруум (2007), Ефективен ПР. Рой Комюникейшън, София.

Периодични издания на английски език

1. Public Relations Quarterly

2. Public Relations Review

Средства за оценяване:

Участия в семинари

Курсова работа/проект

Казус