CSTB685 Самостоятелна работа по класически анимационни техники

Анотация:

В дигитална среда, основните принципи на Анимацията се свеждат до извода, че и в анимираното пространство действат законите на Нютон, макар и деформирани. От упражненията по механика на тялото, самостоятелно ще комбинираме " Паркур"

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

преп. Красимир Иванов  

Описание на курса:

Компетенции:

Необходими знания и умения за анимация на човешки и антропоморфни персонажи.
Предварителни изисквания:
Записан курс Класически анимационни техники

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Проект:" Паркур"

Литература по темите:

Основни принципи на анимацията

Средства за оценяване:

Проект- 100%