HACB890 Изкуството в България по време на социализма и след падането на Берлинската стена

Анотация:

Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

доц. Борис Данаилов  
проф. Ирина Генова  д-р
 Катерина Гаджева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: