HACB867 Проект:"Артмениджмънт-музей, галерия, изложба, проект"

Анотация:

Курътс запознава студентите с разнообразните форми на менажиране на музейни и галерийни институции, спецификите на работата с тях, както и с типовете кураторски и менажерски позиции в тях. Предлага се систематизирана информация за организацията на работа в тези институции, както и осъществяването на индивидуален менажерски проект.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

доц. Наталия Христова  д-р
доц. Борис Данаилов  
проф. Милена Беновска-Събкова  д.н.
доц. Боян Манчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентът

1. Познава:

- основните направления в работата на художествените институции в страната-музеи и галерии;

- практиките за организиране на изложби в музейна и галерийна институция у нас и в чужбина.

2. Може:

- да менажира дейността на музейна или галерийна институция.


Предварителни изисквания:
Желателно е студентът да има познания по история на изкуството, и/или следване на курсове НАСВ531 „Мениджмънт на културните институции”, НАСВ534 Съвременни кураторски практики”.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Индивидуална работа с преподавателя с оглед избор на въможности по отношение на:

1. Подготвяне на концепция за менажиране на :

- музей за старо,средновековно изкуство или възрожденско изкуство;

- музей за модерно или съвременно изкуство;

- галерия за съвременно изкуство;

- галерия за антиквариат.

2. Съставяне на номенклатура за екип на музей или галерия;

3. Концепция и изработване на материали, свързани с характера на институцията – каталог, водене на инвентарни книги, книги за постъпления и друга основна документация;

4. Подготовка на документацията нужна за организирането изложба в страната и чужбина;

5. Експедиция, аранжиране и приемане обратно на експонати от и за чужбина.

Литература по темите:

Каталози на изложби:

Роден. Метаморфози, С., 2014

Възможната история. Българското изкуство през колекцията на СГХГ, С.2012

„Свободното време” (Spare time) С., 2011

2010 Bаlkan modernism: painting from Bulgaria, Greece and , Roumania” - /”Модернизъм на Балканите – живопис от България, Румъния и Гърция”/- София, 2010;

“Les tresors de l’Icone Bulgare” /”Съкровища на българската икона”/ –Paris; 2009;

Mobility. Re-reading the Future” Prague, Helsinki, Lisboa, Krakow, Sofia /”Мобилност.Препрочитайки бъдещето”/ – София, 2008;

„A Place You Have Never Been Before” – Национално представяне на страната във Венецианското биенале – С., 2007 ;

La Tradizione ortodossa della Bilgaria – icone e manoscritti dal XIV al XIX secolo” /“Ортодоксалната традиция на България - икони и ръкописни книги от 14 до 19 в.”/ – Библиотека Амброзиана – Милано – Milano, 2007;

“Fait en France” /”Произведено във Франция”/ - съвременно френско изкуство - съвместно с Министерство на културата, С., 2007;

Книги свързани с проблематиката на курса

Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, БАН, С., т.I - 1980 г., т.II - 1987 г.

История на България, т.I - VII, БАН, 1980 - 1991 г.

Сб. Следистория на изкуството. Съст. Ирина Генова, Ангел Ангелов изд. Фондация Сфагида, С. 2001

DUNCAN, Carol. (1991) Art Museums and the Ritual of Citizenship. In: Exhibiting Cultures. Smithsonian Institution Press. Washington and London, pp. 88-103.

LE THOREL-DAVIO, Pascale. (1996) Petit dictionnaire des artistes contemporains. td. Larousse- Bordas. Paris

WALLACH, Alan. (1998) The Museum of Modern Art: The Past's Future. In: Exhibiting Contradiction. Essays on theArt Museum in the United States. The university of Massachusetts Press, pp. 73-87.

N. Stangos (ed.). Concepts of Modern Art. From Fauvism to Postmodernism. London 1994.

Grove Dictionary of Art, 1996

Encyclopaedia Universalis, 1996

Средства за оценяване:

1.Изготвяне на концепция за управление на музейна или галерийна институция;

2.Изработване на документация за внос-износ на изложба;

3. Бюджетен проект за менажиране на вид или тип дейност на музейна или галерийна институция