HACB710 Семинар "Съвременно изкуство и култура"

Анотация:

Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

доц. Борис Данаилов  
проф. Ирина Генова  д-р
доц. Боян Манчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Програмата на курса е вариативна и се изготвя според подготовката и изискванията на записаните в семинара студенти и докторанти.

Средства за оценяване:

Участие в семинара

Курсова работа