TCMB635 Инсталиране и поддръжка на WEB услуги

Анотация:

Курсът има за цел да представи основните подходи при инсталиране и поддръжка на WEB сървърни и клиентски услуги. Разглеждат се различни видове системи за управление на Интернет /WEB/ съдържание като – WordPress, CMS и др. Представят се методите и средствата за инсталация на WEB сървър, FTP сървър и база данни и проектиране на WEB страници, форум, блог и др. Разглеждат се функционалностите на WEB услугите в различни операционни системи и среди – Windows, Linux, MAC и др. Представят се хардуерните особености на компютърните системи и мрежовите устройства, необходими за имплементация на WEB услуги. Реализират се практически занимания за усвояване на процесите по инсталиране и поддръжка на WEB сървърни и клиентски услуги и др.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Росен Пасарелски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

? ще знаят:

• да прилагат интердисциплинарни знания в областта на компютърните и комуникационни системи, предназначени за инсталация и поддръжка на WEB услуги.

? ще могат:

• да придобият умения в инсталирането и поддръжка на WEB услуги

• ще умеят да управляват знанията си в по-нататъшното си образование с цел получаване на ефективно обучение.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни познания по телекомуникации, приложен софтуер, инсталиране и конфигуриране на компютърни системи и др.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Въведение в WEB технологиите

2 Компоненти на компютърните системи. Общи сведения и процеси на работа. Мрежови устройства

3 Операционни системи. Инсталиране и функционалности

4 Интернет адресация. Системи за домейни и хостинг

5 Сървърни WEB услуги. Инсталиране и поддръжка

6 Клиентски WEB услуги. Инсталиране и поддръжка

7 Интернет /WEB/ страници. Проектиране, изграждане и поддръжка

8 Системи за управление на WEB съдържание

9 Файлови сървъри и бази данни

10 Мониторинг и отдалечена поддръжка на WEB услуги

11 Практически занимания по инсталиране и функционалност на операционни системи

12 Практически занимания по инсталиране и поддръжка на сървърни WEB услуги

13 Практически занимания по инсталиране и поддръжка на клиентски WEB услуги

14 Практически занимания по проектиране и изграждане на WEB страници

15 Практически занимания по инсталиране и функционалност на системи за управление на WEB съдържание

Литература по темите:

• Записки на лектора

Средства за оценяване:

ТЕСТ,КУРСОВА РАБОТА,ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА