TCMB835 Семинар: Антенно-фидерни устройства

Анотация:

Курсът е въвеждащ в областта на антенно-фидерните устройства. Разглеждат се основни проблеми свързани с антенната техника и нейните параметри и характеристики. Засяга се разпространението на радиовълните и принципите на изграждане на радиовръзка. Акцентът и целта на курса е да запознае студентите с антенните системи за къси, средни и дълги вълни, захранване на антени и антенни комутиращи устройства

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Анушка Станчева  д-р
доц. Росен Пасарелски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да прилагат интердисциплинни знания в областта на радиокомуникациите и антенната техника.

2) могат:

• да прилагат получените знанията в специализирани курсове в областта на безжичните комуникации. Да усвоят методите за оформяне на техническо задание, начини за дискусия и защита.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Общообразователни знания по електротехника и физика. Познания в областта на разпространение на радиовълните.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Учебни макети и схеми, компютър, библиография и др., практическа задача - 16 ч.

2 Особености при разпространението на радиовълните с различна дължина, практическа задача,16 ч.

3 Антенно-фидерни устройства за дълги, средни и ултра къси /ук/ вълни,практическа задача,16

4 Антенни широколентови системи за къси вълни,практическа задача,14

5 Захранване на антените,практическа задача, 14

6 Антенни комутиращи устройства, практическа задача,14

Литература по темите:

Записки на лектора