ADVB921 Проект: Академия за онлайн реклама

Анотация:

Практиката има за цел да срещне студентите с практици в областта на рекламата и медиите.

Ежегодно Нов български университет, заедно с Interactive Share организират събитието „Академия за онлайн реклама“.

В рамките на академията през първия ден се провеждат лекции и презентации на реални казуси от практиката на водещи компании.

През втория ден са предвидени уоркшопове, като студентите се разпределят в екипи и под менторство на практици работят по реални казуси.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р
доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

• Основни термини, свързани с онлайн рекламното планиране

• Основни подходи за реализация за онлайн кампании

2) могат

• Да работят самостоятелно с инструментите за онлайн реклама

• Да планират и реализират кампании

• Да участват в оптимизацията на вече планирани кампании


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

-

Литература по темите:

-

Средства за оценяване:

Екипен проект

Защита