VIPB875 Проект: Компютърна графика: Illustrator

Анотация:

Плакат и рекламен дизайн

Преподавател(и):

 Петър Кесерджиев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: