EEMB040 Околна среда и туризъм

Анотация:

Да запознае студентите с влиянието на туризма върху околната среда и възможностите за минимизиране на вредните ефекти чрез практикуване на различни форми на алтернативен туризъм, възможностите за неговото развитие в РБългария, както и с използването му като инструмент на управлението и опазването на околната среда.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Негативните въздействия на туризма върху околната среда

Основните форми за алтернативен туризъм и възможностите за неговото развитие в България.

2) могат:

Да използват алтернативния туризъм като подход за опазване на околната среда
Предварителни изисквания:
основни знания за околната среда

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Туризъм, околна среда и устойчиво развитие

Въздействие на туризма върху околната среда

Пиродни ресурси за развитие на туризъм

Антропогенни ресурси за развитие на туризъм

Алтернативен туризъм - потенциал на България за развитие на алтернативен туризъм

Видове алтернативен туризъм - екотуризъм, селски туризъм, балнео и СПА туризъм, екстремен и спелеотуризъм, винен туризъм и др.

Изготвяне на туристически програми

Туристически филми и работа по тях

Литература по темите:

1.Записки на лектора и презентации - MOODLE

2. On-line източници на информация:

http://www.baatbg.org/

http://www.baret-bg.org/

http://www.wwf.bg/about_wwf/wwf_in_bulgaria/

http://selskiturizam.org/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC

Средства за оценяване:

Тест - 50%

Реферат и дискусия - 50%