CARB850 Проект:"Реализация на анимационна миниатюра-ІV част"

Анотация:

• Този курс е заключителния етап от цялостния четирисеместриален проект по реализацията на анимационен филм.

• В този семестър фокусът е върху финалната анимация, монтажа и озвучаването на проекта.

• С всеки студент се работи индивидуално по авторски проект, избран от студента и консултиран с екипа от преподаватели.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

проф. Анри Кулев  
доц. Невелина Попова  д-р
преп. Красимир Иванов  
гл. ас. Севина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• етапите в производството на анимационни филми

• широкото приложение на анимацията в различни сфери

2) могат:

• да изготвят проект за анимационен филм според професионалните изисквания

• да работят с графични продукти за анимация

• да реализират кратки анимационни етюди


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• усвоените умения през третия етап от реализацията на замисления анимационен филм - свързани с анимационнната режисура, изготвяне на лейаута и развитие на уменията за анимиране в избрана техника.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Прецизиране на анимацията. Дискусия върху особеностите между тоталната, телевизионната и артистичната анимация. СЕМИНАР

2 Конферанс върху готовите анимационни етюди. ДИСКУСИЯ

3 Професионални изисквания за изработване на анимационен проект. Етапи на производство в анимационния филм - подготовка и развитие; производство; постпродукция. ДИСКУСИЯ

4 Режисьорска експликация на студентските проекти. Обсъждане на студентските проекти в този контекста на търсене на финансиране за реализация. СЕМИНАР

Литература по темите:

• Creating Motion Graphics with After Effects, Volume 1: The Essentials (2nd

Edition) by Trish and Chris Meyers, Publisher: CMP Books, 2003.

• After Effects and Photoshop: Animation and Production Effects for DV and Film (2nd edition) by Foster, Jeff, Publisher: Sybex.

• After Effects in Production by Trish Meyer, Chris Meyer, Publisher: Focal Press.

• The Art and Science of Digital Compositing (1st edition) by Ron Brinkmann, Publisher: Morgan Kaufmann.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 20 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 60 %

УСТЕН ИЗПИТ 20 %

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Това е комплексна оценка, в която се отчита активността на студента по време на семестъра и реализацията на поставените задачи.