ADMB036 Публичната администрация в сравнителен аспект

Анотация:

Студентите ще бъдат запознати чрез метода на сравнението с администрацията и институциите на редица страни – тяхното историческо развитие и съвременно състояние

• курсът цели да създаде устойчиви познания относно устройството и основните принципи на различните администрации

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

доц. Георги Пеев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Българския, европейския и световен опит в развитието на публичната администрация

2) могат:

да сравняват различните системи на организация на публичната администрация…………………………………………………………………………………..

• да преценяват какво от развитието на водещите страни в тази област може да се използва при модернизацията на българската администрация


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Конституциите лекция 2

2 Конституциите упражнение 2

3 Законодателна власт лекция 2

4 Законодателна власт упражнение 2

5 Форми на управление и държавен глава в монархиите и републиките лекция 2

6 Форми на управление и държавен глава в монархиите и републиките Писмен изпит 2

7 Изпълнителна власт лекция 2

8 Държавната служба лекция 2

9 Държавната служба тест 2

10 Реформите на държавната служба в различните държави лекция 2

11 Реформите на държавната служба в различните държави лекция 2

12 Местно самоуправление лекция 2

13 Местно самоуправление лекция 2

14 Местно самоуправление тест 2

15 Финална дискусия 2

Литература по темите:

Сб. „Конституциите” и „Конституциите по света” С, 1992

Сб. “Административна реформа” С. 1997

Сб. “Въведение в публичната администрация в сравнителен европейски контекст” С. 2000

Проф. д-р Емилия Къндева, Ивона Спиридонова-Хект „Сравнителна публична администрация” – с. 2006

Средства за оценяване:

тест, участие в упражненията, финална дискусия