ADMB020 Практика в публична организация

Анотация:

• Обучаемите следва да работят 90 часа в публична организация и да опитат да приложат наученото в университета в практиката. Целта е двупосочна – от една страна студентите ще получат обратна връзка доколко обучението им е адекватно на практическите стандарти, а от друга ще се сблъскат с трудностите от въвеждането на теоретичните модели и концепции в реалните процедури и отношения.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

доц. Албена Павлова  д-р
гл. ас. Ангел Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Степента на съответствие между теория и практика в дейността на публичните организации

2) могат:

• Да извършват анализи на структурата и дейността на публични организации

• да разработват изследвания за нуждите на публичните организации


Предварителни изисквания:
• Познаване на теорията на управлението в публичните организации от лекционния материал, изучаван в майнър програмите

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

според работното място

Литература по темите:

според работното място

Средства за оценяване:

служебна бележка и доклад