ADMB012 Проект:"Съвременни проблеми на публичната администрация"

Анотация:

Курсът цели студентите да подготвят под ръководството на преподавателя изследване свързано с актуалното състояние на публичната администрация.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

доц. Георги Пеев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

При подготвянето и представянето на проекта студентите ще се запознаят с конкретен аспект на публичната администрация.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Темата и планът се определят след консултация с преподавателя.

Литература по темите:

Литературата се определя след консултация с преподавателя.

Средства за оценяване:

След предаването на проекта той трябва да бъде защитен.