Инженеринг на цифрови услуги (на английски език)

Програмна схема

Инженеринг на цифрови услуги (на английски език)

8-ми семестър