Приложен испански език

Програмна схема

Приложен испански език

8-ми семестър

Аудиторни тренингови курсове (кредитни)

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)