CSCB707 Шумозащитно кодиране

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

да запознае студентите с основите на оптималното кодиране

да запознае студентите с елементарни понятия от теория на информацията

да запознае студентите с основите на шумозащитното кодиране

да представи основни класове шумозащитни кодове

да изложи някои фундаментални граници за кодове

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

проф. Иван Ланджев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основните понятия и резулатати от теория на информацията

основни понятия и факти от теория на кодирането

основните алгоритми за кодиране и декодиране

2) могат:

да оценяват качествата на кодове за компресия (оптимални кодове)

да оценяват шумозащитните качества на кодове

да конструират кодове със задаени свойства


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

базови познаия по дискретна математика

елементарни познания по линейна алгебра

познания по аритметика ( елементарна теория на числата)Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Оптимални кодове. Неравенство на МакМилан-Крафт

2 Кодове на Хафмън. Оптималност

3 Количество информация

4 Увод в шумозащитното кодиране

5 Основна задача на теория на кодирането

6 Линейни кодове

7 Кодиране и декодиране с линейни кодове

8 Ортогонален код. Синдромно декодиране

9 Спектър на код. Тъждества на МакУилямс

10 Граница на сферичната опаковка. Съвършени кодове. Кодове на Хеминг

11 Граници на Сингълтън и Грийсмър. МДР-кодове

12 Конструкции на кодове. Кодове на Рид-Малер

13 Мажоритарно декодиране на кодове на Рид-Малер

14 Циклични кодове. БЧХ-граница. БЧХ-кодове

Литература по темите:

R. Hill, A first course in coding theory, Oxford Univ. Press, 1994.

F. J. MacWilliams, N. J. A. Sloane, The theory of error-correcting codes, North Holland, 1998.

San Ling, Chaoping Xing, Coding Theory, a first course, Cambridge University Press, 2004.

Средства за оценяване:

ОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 25.00 50.00%

УСТЕН ИЗПИТ 25.00%