TCMB564 Интернет търговия и електронни платежни инструменти

Анотация:

• Завършилите успешно курса студенти имат базови знания за функционирането и организацията на бизнес процесите в електронната търговия. Запознати са с механизмите за постигането на сигурност при транзакции и обмен на конфиденциална информация в публичната мрежа. Знаят какво е търговски сайт и какви са изискванията към него, за да може същият да функционира оптимално.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Иван Богомилов  д-р
доц. Васил Къдрев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

След завършването на курса студентите ще имат знания за видовете електронна търговия и за основните бизнес модели, които се използват..

2) могат:

Да използват различни криптографски алгоритми и инфраструктурата на публичния ключ. Ще са наясно с някои юридически аспекти на електронната търговия. Ще познават използваните електронни платежни системи.


Предварителни изисквания:
• Студентите да имат знания и/или умения:

• Добра общообразователна подготовка, работа с персонален компютър, представа за TCP/IP стека, владеене на английски език.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1. Въведение в интернет търговия. Е-бизнес и Е-търговия. Видове Е-търговия, основни бизнес модели. лекция 2

2 Криптография – базови понятия. лекция 2

3. Криптографска система. лекция 2

4. Електронен подпис. Закон за електронния документ и електронния подпис. Доставчик на удостоверителни услуги лекция 2

5. Инфраструктура на публичния ключ - Public key infrastructure (PKI). лекция 2

6. Електронни пари. Основни характеристики и модели на циркулация. лекция 2

7. Електронни платежни системи - Mondex, CAFE, CyberCash, First Virtual. лекция 2

8. Електронни платежни системи - DigiCash, NetCash, Millicent, NetBill. лекция 2

9. Е-платежна система Proton. лекция 2

10. Защита на транзакции в публичната мрежа – SSL. лекция 2

11. Защити при ePay.bg. лекция 2

12. Картов оператор БОРИКА. лекция 2

13. Безконтактни разплащания. лекция 2

14. Мобилни разплащания в сферата на автомобилния транспорт. EETS (European electronic toll service). Мобилно разплащане при паркиране в градските зони. лекция 2

15. CRM (Customer Related Management) системи. лекция 2

Литература по темите:

1. Божидар Божинов, Електронните пари, Издателство „АБАГАР”, Велико Търново 2000.

2. Румен Върбанов, Основи на електронния бизнес, Издателство „АБАГАР”, Велико Търново 2002.

3. www.epay.bg

4. www.amazon.com

5. www.ebay.com

6. www.StampIT.org

7. www.B-trust.org

8. www.infonotary.com

9. www.spektar.org

10. http://ec.europa.eu/transport/publications/doc/2011-eets-european-electronic-toll-service_en.pdf

11. http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_payment

12. http://computerworld.bg/45860_mobilnite_razplashtaniya__pazar_obrechen_na_eksploziven_rast

13. http://parksms.eu/assets/themes/public/images/banner.png

14. http://www.sofiatraffic.bg/bg/parking/parkirane-chrez-sms/p/1

15. http://www.city-parking-ineurope.eu/Bilder/pdf/_Smolyan/Presentation_P&G_EUnion_bul.pdf

16. http://www.mobilebulgaria.com/uploads/news/2012/10/pic_3_24836.jpg

17. http://idg.bg/test/pcw/2012/12/6/20437-ce-mobile-wallet-2.jpg

Средства за оценяване:

тест